Upravit stránku

Aktuální informace

obnovení provozu Štefánikova ul. / po výměně vodovodního řadu/

Vážení občané,

zítra, tj. 20.5.2016 v cca 13.00 hod dojde v ulici Štefánikova k obnovení průjezdnosti státní komunikace na oba jízdní pruhy a likvidaci stávajících semaforů. Provoz na komunikaci bude nadále omezen pouze sníženou rychlostí na 30km/h v místě prováděné obnovy vodovodního řadu T-LIT DN80. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

nové dopravní omezení Benešovo nábřeží - most Palacha

Vážení občané,

od dnešního dne bude probíhat rekonstrukce armaturní komory Benešovo nábřeží - most Palacha, práce budou spojeny s nutnou částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu v délce cca 10m. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu stavbou. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

Zavádění měsíčních záloh od ledna 2016 - aktualizováno

Vážení odběratelé,

z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné a stočné na pravidelné měsíční částky, zavádíme od ledna 2016 placení záloh na vodné a stočné. 

dopravní omezení nábřeží Beneše - instalace semaforů

Vážení občané,

od 25.4.2016 do 6.5.2016 bude na Benešově nábřeží probíhat sanace kanalizačního sběrače DN1600. Vlivem umístění těžké stavební techniky a čistící mechanizace dojde k omezení provozu na 1. jízdní pruh v délce cca 50m. Z důvodu frekvence dopravy v uvedené lokalitě si tato situace žádá instalaci semaforů. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu stavbou a respektujte instalované dopravní značení. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

uzavírka komunikace Dr. Kramáře

Vážení občané,

v souladu s vydaným Rozhodnutím o provedení dopravní uzavírky bude provedena dopravní uzávěra ve směru od nábřeží Beneše do ul. Dr. Kramáře. Doba uzavírky od 7.4.2016 do 8.4.2016. Částečná pak v pondělí 11.4.2016.

děkuji za pochopení Ivo Antonov- provoz VaK

Aktualizace smluvních vztahů

V minulé aktualitě jsme Vás již informovali o skutečnosti, že v rámci aktualizace smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích máme pro všechny odběratele připraveny nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, respektive jejich dodatky, s možností sjednání pravidelných zálohových plateb.

havárie vodovodu DN200- Benešovo nábřeží

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii páteřního vodovodu DN200 na nábřeží Beneše, vlivem úniku vody do poruchy došlo k zákalu vody na pásmu "nových vodojemů". Situace stran úniku vody je již pod kontrolou, práce na odstranění poruchy probíhají, současně s nimi bude probíhat odkalování vodovodní sítě hlavními výpustěmi za účelem postupného odstranění uvedeného zákalu. Jedná se pouze o zákal uvnitř potrubí, který se uvolnil vlivem extrémního okanžitého průtoku vody do poruchy. Situace by měla být v normálu kolem 12 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

plánovaná dopravní omezení ve Dvoře Králové nad Labem

Vážení občané,

z důvodu provádění rekonstrukcí povrchů státních a místních komunikací ulic Benešovo nábřeží, Štefánikova a Zboží budou v předstihu provedeny též výměny nutných úseků vodovodních řadů, úpravy povrchových znaků vodovodu a kanalizace a také výměny manipulačních uzlů na vodovodních řadech v zájmovém prostoru zhotovitele povrchu komunikace. Uvedené práce budou provázet  nutná opatření, ve smyslu částečných dopravních uzavírek komunikací /omezení provozu do jednoho jízdního pruhu+ snížení rychlosti vozidel/. V ulici Štefánikova bude provoz řízen semafory v intervalech dle DI Trutnov s ohledem na provoz do ZOO D.K.n/L. Termíny prací MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové jsou:

- částečná uzavírka komunikace Zboží: 7.3.2016 - 25.3.2016

- částečná uzavírka komunikace Benešovo nábřeží od kruhového objezdu po odbočku Poděbradova ul.: 7.3.2016 - 25.3.2016

- částečná uzavírka komunikace Benešovo nábřeží - Štefánikova ul. : 4.4.2016 - 30.5.2016

Z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu prosíme o respektování instalovaného dopravního značení

 

Ivo Antonov- provoz VaK

Spuštění virtuální kanceláře - zákaznický účet

Vážení odběratelé, dnešním dnem pro Vás spouštíme novou virtuální kancelář - zákaznický účet.

DOVOLENÁ

Vážení odběratelé,

od 28.12.2015 do 31.12.2015 bude celoprovozní dovolená MěVaK+ dovolená oddělení stavební výroby. Aktivní bude v případě nutnosti pouze havarijní linka na úpravnu vody+ mobilní telefonní číslo. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

Cena vodného a stočného od ledna vzroste na 79,85 Kč

Vodné a stočné ve Dvoře Králové nad Labem od ledna 2016 podraží. Občané za kubík vody nově zaplatí 79,85 Kč. Na své schůzi, která se konala v úterý 15. prosince, o tom rozhodla rada města. Zatímco za vodné odběratelé uhradí 34,81 Kč, stočné bude činit 45,04 Kč.

Vytvořili jsme pro Vás nové www stránky

Vážení odběratelé,

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky se spoustou zajímavého obsahu

Nový platební terminál

Vážení odběratelé,
od 09.09.2015 máte možnost hradit své faktury prostřednictvím platební karty. Platební terminál je umístěn v pokladně sídla společnosti. Doufáme, že naší nabídky využijete a přispěje to k Vaší spokojenosti.

Úseková měření

Vážení odběratelé, dnešním dnem začínají být v provozu data-loggery na vodovodní síti ve městě Dvůr Králové nad Labem, které mají funkci předběžného odhalení míst, s potencionálními úniky pitné vody z vodovodního řadu a vodovodních přípojek /tzv. "skrytých poruch"/.