Upravit stránku

Aktuální informace

havárie vodovodu DN200- Benešovo nábřeží

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii páteřního vodovodu DN200 na nábřeží Beneše, vlivem úniku vody do poruchy došlo k zákalu vody na pásmu "nových vodojemů". Situace stran úniku vody je již pod kontrolou, práce na odstranění poruchy probíhají, současně s nimi bude probíhat odkalování vodovodní sítě hlavními výpustěmi za účelem postupného odstranění uvedeného zákalu. Jedná se pouze o zákal uvnitř potrubí, který se uvolnil vlivem extrémního okanžitého průtoku vody do poruchy. Situace by měla být v normálu kolem 12 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

plánovaná dopravní omezení ve Dvoře Králové nad Labem

Vážení občané,

z důvodu provádění rekonstrukcí povrchů státních a místních komunikací ulic Benešovo nábřeží, Štefánikova a Zboží budou v předstihu provedeny též výměny nutných úseků vodovodních řadů, úpravy povrchových znaků vodovodu a kanalizace a také výměny manipulačních uzlů na vodovodních řadech v zájmovém prostoru zhotovitele povrchu komunikace. Uvedené práce budou provázet  nutná opatření, ve smyslu částečných dopravních uzavírek komunikací /omezení provozu do jednoho jízdního pruhu+ snížení rychlosti vozidel/. V ulici Štefánikova bude provoz řízen semafory v intervalech dle DI Trutnov s ohledem na provoz do ZOO D.K.n/L. Termíny prací MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové jsou:

- částečná uzavírka komunikace Zboží: 7.3.2016 - 25.3.2016

- částečná uzavírka komunikace Benešovo nábřeží od kruhového objezdu po odbočku Poděbradova ul.: 7.3.2016 - 25.3.2016

- částečná uzavírka komunikace Benešovo nábřeží - Štefánikova ul. : 4.4.2016 - 30.5.2016

Z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu prosíme o respektování instalovaného dopravního značení

 

Ivo Antonov- provoz VaK

Spuštění virtuální kanceláře - zákaznický účet

Vážení odběratelé, dnešním dnem pro Vás spouštíme novou virtuální kancelář - zákaznický účet.

DOVOLENÁ

Vážení odběratelé,

od 28.12.2015 do 31.12.2015 bude celoprovozní dovolená MěVaK+ dovolená oddělení stavební výroby. Aktivní bude v případě nutnosti pouze havarijní linka na úpravnu vody+ mobilní telefonní číslo. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

Cena vodného a stočného od ledna vzroste na 79,85 Kč

Vodné a stočné ve Dvoře Králové nad Labem od ledna 2016 podraží. Občané za kubík vody nově zaplatí 79,85 Kč. Na své schůzi, která se konala v úterý 15. prosince, o tom rozhodla rada města. Zatímco za vodné odběratelé uhradí 34,81 Kč, stočné bude činit 45,04 Kč.

Vytvořili jsme pro Vás nové www stránky

Vážení odběratelé,

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky se spoustou zajímavého obsahu

Nový platební terminál

Vážení odběratelé,
od 09.09.2015 máte možnost hradit své faktury prostřednictvím platební karty. Platební terminál je umístěn v pokladně sídla společnosti. Doufáme, že naší nabídky využijete a přispěje to k Vaší spokojenosti.

Úseková měření

Vážení odběratelé, dnešním dnem začínají být v provozu data-loggery na vodovodní síti ve městě Dvůr Králové nad Labem, které mají funkci předběžného odhalení míst, s potencionálními úniky pitné vody z vodovodního řadu a vodovodních přípojek /tzv. "skrytých poruch"/.