Upravit stránku

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.

Placení formou měsíčních záloh

  • Pravidelné rozložení plateb v celém účetní období,
  • platby prostřednictvím trvalého příkazu, příkazu k inkasu, prostřednictvím SIPO,
  • zúčtování zaplacených záloh 1 × ročně,
  • zálohové platby za vodné a stočné.

Podívejte se na více informací

Čistírna odpadních vod

  • Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. odkoupila za částku Kč 120 000 000,- od společnosti Evorado Import a.s. čistírnu odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem.

Podívejte se na více informací

Cena vody pro rok 2019

  • vodné 35,36 Kč/m3
  • stočné 48,47 Kč/m3
  • celková cena vodného a stočného 83,83 Kč/m3

Podívejte se na více informací

Aktuální informace

Čistírna odpadních vod má nového majitele

Čistírna odpadních vod má nového majitele

Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. odkoupila za částku Kč 120 000 000,- od společnosti Evorado Import a.s. čistírnu odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem. Současně město Dvůr Králové nad Labem uzavřelo dohodou s finančním narovnáním všechny sporné záležitosti a vzájemné nároky s bývalým majitelem čistírny a minulými a současnými provozovateli této čistírny. Tímto krokem jsou definitivně uzavřeny a vypořádány veškeré spory týkající se ČOV a čištění odpadních vod.

Hlášené poruchy

Havárie vodovodu Lipnice

Havárie vodovodu Lipnice

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodu v Lipnici za účelem odstranění poruchy vodovodu. Předpokládaná doba odstávky je stanovena od 8.30 hod do 11.00 hod. Náhradní zdroj pitné vody - cisterna se nachází u školky. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Vančurova ul.

havárie vodovodu Vančurova ul.

Vážení odběratelé,

dnes došlo k odstávce vodovodu Vančurova, Sochorova- část, Žídkova a přilehlé ulice z důvodu opravy havárie vodovodu. Doba odstávky je předpokládána od 8,00 hod do 10.00 hod, v případě prodloužení doby odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz MěVaK