Upravit stránku

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.

Placení formou měsíčních záloh

  • Pravidelné rozložení plateb v celém účetní období,
  • platby prostřednictvím trvalého příkazu, příkazu k inkasu, prostřednictvím SIPO,
  • zúčtování zaplacených záloh 1 × ročně,
  • zálohové platby za vodné a stočné.

Podívejte se na více informací

Čistírna odpadních vod

  • Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. odkoupila za částku Kč 120 000 000,- od společnosti Evorado Import a.s. čistírnu odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem.

Podívejte se na více informací

Cena vody od 1.5. 2020

  • vodné 31,46 Kč/m3 vč. DPH
  • stočné 55,88 Kč/mvč. DPH
  • celková cena vodného a stočného 87,34 Kč/m3 vč. DPH

Podívejte se na více informací

Aktuální informace

Čištění vyhnívací nádrže na ČOV Dvůr Králové nad Labem

Čištění vyhnívací nádrže na ČOV Dvůr Králové nad Labem

Vedení společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., která je od 1.12.2019 vlastníkem a zároveň provozovatelem místní ČOV, odsouhlasilo v rámci dlouhodobého plánu údržby a oprav ČOV provést v první polovině roku 2020 čištění vyhnívací nádrže (dále jen VN).
 Ve VN dochází ke zpracování čistírenských kalů prostřednictvím anaerobní stabilizace (bez přístupu kyslíku) v mezofilním pásmu teplot (cca 38 °C), přičemž jedním z produktů tohoto procesu je bioplyn s vysokým podílem methanu. Čištění bylo provedeno zejména z důvodu odstranění nežádoucích materiálů (písek, textilní vlákna, plasty apod.) a vyhodnocení stavu vnitřní části nádrže. Jedním ze základních předpokládaných benefitů této investice je zefektivnění procesu tvorby bioplynu, s čímž bezprostředně souvisí pokles provozních nákladů na dodávky tepla jako posilovacího zdroje pro ohřev VN v zimním období. S ohledem na bezpečnostní rizika spojená s prací v prostředí s nebezpečím výbuchu bylo nezbytné nejprve vypracovat technologický postup, harmonogram prací a řádně proškolit všechny zaměstnance o přísném dodržování bezpečnostních předpisů. ->

Hlášené poruchy

odstávka vody Na Výsluní

odstávka vody Na Výsluní

Vážení odběratelé,

dne 25.5.2020 od 7.30 do 12.30 hod proběhne odstávka vody v ul. Na Výsluní za účelem odstranění poruchy vodovodního řadu. Doporučujeme odběratelům, aby si vytvořili v předstihu dostatečnou zásobu pitné vody na dobu trvání odstávky. V případě potřeby bude k dispozici též náhradní zdroj - cisterna. Děkuji za pochopení - I.Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Na výsluní

porucha vodovodu Na výsluní

vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vody v ul. Na výsluní z důvodu opravy poruchy vodovodního řadu. Předpokládaná doba odstávky je od 8.00 hod do 10,30 hod. Děkujeme za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK