Upravit stránku

Aktuální informace

Další etapa rekonstrukce ČOV zahájena

V uplynulých dnech byla zahájena další fáze rekonstrukce stávající ČOV, spočívající v modernizaci technologického a strojního zařízení a zefektivnění provozu čištění odpadních vod stávající ČOV. Takto modernizované technologické zařízení a nové doprovodné stavební objekty jednak prodlouží životnost již morálně a fyzicky opotřebovaného zařízení, zlepší kvalitu vypouštěné odpadní vody takovým způsobem, že čistírna bude schopna plnit veškeré koncentrační limity dané nařízením vlády a v neposlední řadě zásadně zefektivní celý proces čištění odpadních vod. 

Cena vody v roce 2023

Od ledna příštího roku se ve Dvoře Králové nad Labem změní cena vodného a stočného. Za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí odběratelé celkem 105,76 Kč včetně DPH (96,14 Kč bez DPH). Zastupitelé města na svém prosincovém zasedání schválili navýšení ceny zhruba o 9 %. Zatímco cena vodného bude nově činit 41,90 Kč/m3 včetně DPH (38,09 Kč/m3 bez DPH), cena stočného 63,86 Kč/m3 včetně DPH (58,05 Kč/m3 bez DPH).

havárie kanalizace ul. 5. května

Vážení odběratelé,

dnes započnou stavební práce za účelem opravy havárie sesunuté kanalizace v ul. 5. května od čp. 379 po čp. 805. Práce budou probíhat za částečné uzavírky státní komunikace, výkop bude ohraničen zábranami, osvětlen, dopravní značení nainstalováno na snížení rychlosti vozidel, zúžení vozovky a přednost před protijedoucími vozidly. Práce potrvají do 25.11.2022. Prosíme o zvýšenou opatrnost při průjezdu staveništěm a dodržování dopravního značení. 

děkuji - Ivo Antonov - provoz VaK

Obnova kanalizace – uzavírka komunikace s parkovací plochou před č. p. 2148 a č. p. 2149 – Karolíny Světlé

Vážení občané,
v termínu od 22. 9. 2022 do 14. 10. 2022 bude provedena úplná uzavírka části komunikace a parkovací plochy ul. Karolíny Světlé z důvodu rekonstrukce kanalizačního řadu. Prosíme rezidenty o respektování dopravního značení v místě stavby a též o přeparkování vozidel z dotčeného úseku ulice. 

Děkujeme za pochopení.

Za zhotovitele: 

Ivo Antonov
Vedoucí provozu MěVaK Dvůr Králové nad Labem spol. s r.o.   
 

Dopravní omezení Lipnice

V termínu od 11.8. do 8.9.2022 bude v Lipnici od čp. 2 na křižovatce s II/300 směrem k čp. 81(za hřištěm) probíhat příprava pro pokládku živičného povrchu (skladba vozovky, geotextilie + osazení obrub a vjezdů na pozemky), z tohoto důvodu bude zcela uzavřen průjezd vozidel předmětným úsekem. Doporučujeme rezidentům přeparkovat vozidla mimo staveniště. Následně bude externím dodavatelem provedena definitivní krytina ABJ směsí, termín pro prodloužení uzavírky stanoví zhotovitel komunikace.

odstávka vodovodu Na Příčce

Vážení odběratelé,

dne 21.6.2022 od 7.00 hod do 14.00 hod bude provedena odstávka vody v ul. Na Příčce,  z důvodu přepojení nově zbudovaného vodovodního řadu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

dokončovací práce - oprava havárie DN400- obnovení dodávek vody

Vážení odběratelé,

dnes v ranních hodinách byly dokončeny práce na opravě havárie vodovodního přivaděče DN400 v Blahoslavově ulici a obnovena dodávka vody všem dotčeným odběratelům. Vzhledem k velké dimenzi potrubí a zejména rozsahu odstávky toto probíhá za současného odkalování vodovodní sítě ve městě a je proto možný výskyt zákalu v potrubí vlivem změny směru proudění v potrubí. Situace by se měla dostat do normálu v odpoledních hodinách. Za tyto komplikace se tímto odběratelům omlouváme a děkujeme za pochopení

Ivo Antonov - provoz VaK

Obnova vodovodu a kanalizace Na Příčce od čp. 1754 po čp. 1986

Vážení odběratelé,

od 25.5.2022 do 22.6.2022 bude v uvedené lokalitě probíhat obnova - výměna vodovodu a kanalizace vč. veřejných částí přípojek. V případě existence technicky nevyhovujících přípojek doporučujeme odběratelům zajistit jejich kompletní výměny , tzn. až do připojeného objektu, či pozemku. Po dobu provádění výkopových a montážních prací bude vhodné vyjet z místa staveniště motorovými vozidly a přeparkovat je mimo zájmové území z důvodu zachování jejich bezpečnosti a zejména mobility. Kanalizace bude vyměněna za plného provozu bez omezení, vodovodní řad bude v závěrečné etapě prací odstaven z důvodu přepojení /po předchozím avizování informačními tabulkami/. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na staveništi.

Děkuji za pochopení

Ivo Antonov- stavbyvedoucí VaK

dopravní omezení Zborovská ul.- vrchní úsek

Vážení odběratelé,

jak již bylo avizováno na webu Města D.K.n/L dojde od dnešního dne k částečnému dopravnímu omezení ulice Zborovská ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o odbočku do ulice Čelakovská směrem do ul. Zborovská cca 40m. Důvodem jsou stavební úpravy na kanalizacích, kde bude provedena úprava odtokových poměrů. Dopravní omezení bude trvat přibližně jeden týden.

děkujeme za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu - pásmo "Kocbeřských VDJ"- Krkonošská, Nová Tyršova, Nedbalova, Tyršova, Xaverov, Zahradní

Vážení odběratelé,

dne 9.3.2022 od 7.00 hod do 14.00 hod bude provedena odstávka pitné vody z důvodu opravy poruchy zásobního potrubí VDJ Kocbeře. Upozorňujeme též odběratele, kteří bydlí v zahrádkářské kolonii pod evidenčními čísly a polohou nemovitosti od poloviny lokality zahrádek výše k lesu na déle-trvající odstávku vody z důvodu zavzdušnění místních rozvodů pitné vody cca do 19.00 hod. Doporučujeme všem odběratelům, aby si vytvořili dostatečné množství pitné vody pro svoji potřebu do zásoby.

děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka pitné vody Vančurova, Zlatníkova, Sochorova, Pařezová, Sylvárovská, Josefa Vágnera, Josefa Žídka

Vážení odběratelé,

dne 11.11.2021 od 7.00 hod do 15.00 hod bude ve výše uvedených ulicích provedena odstávka pitné vody za účelem přepojení vodovodního řadu ve Vančurově ulici .- náhradou za původní porušené vodovodní potrubí. Po dobu odstávky bude k dispozici cisterna s pitnou vodou. Doporučujeme však odběratelům, aby si v předstihu vytvořili dostatečné množství pitné vody pro vlastní potřebu, resp. po dobu odstávky vodovodu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Částečná uzavírka komunikace - Vančurova ulice

Vážení občané,

od 18.10.2021 do 19.11.2021 bude provedena uzavírka části komunikace ul. Vančurova z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu. Prosíme rezidenty o respektování dopravního značení v místě stavby a též o přeparkování vozidel z garáží rodinných domků. 

děkuji za pochopení - Ivo Antonov -provoz VaK

havárie výtlačného vodovodu DN500

Vážení odběratelé,

dnes v 18.30 hod došlo k havárii výtlačného vodovodu DN500 - hlavního nátoku do centrálních vodojemů pro Dvůr Králové nad Labem. Práce na odstranění havárie byly neprodleně zahájeny a budou probíhat dnes v nočních hodinách. Odběratelé jsou zásobeny pitnou vodou z akumulačních nádrží u nemocnice, pokud proběhne oprava bez komplikací, nebude omezena dodávka pitné vody pro obyvatelstvo města D.K.n/L. 

Ivo Antonov- provoz VaK

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti