Upravit stránku

Výroba vody

MěVaK vyrábí a dodává pitnou vodu pro obyvatele Dvora Králové nad Labem a Žireč. Ze zdrojů podzemní vody ve správě MěVaK jsou dále zásobovány obce Kocbeře, Kuks a Stanovice, které si své vodovody spravují sami.

Pitná voda
Počet úpraven vod1 (136 l.s-1)
Počet vodojemů6+1 (6720 m3 ve Dvoře Králové n. L. + 400 m3 v Žirči)
Délka vodovodní sítě92 km (DN 50 - 500 mm) Ve Dvoře Králové nad Labem
7,5 km (DN 50 - 150 mm) v Žirči

 

Odvádění a čištění odpadních vod

MěVaK odvádí odpadní vodu na čistírnu odpadních vod (ČOV) ve Dvoře Králové nad Labem. Jejím vlastníkem je EVORADO IMPORT, a.s., provozovatelem Litave, s.r.o.

Odpadní vody
Délka kanalizační sítě (bez přípojek)56 km (300 - 1600 mm)
Počet odlehčovacích komor na stokové síti14

 

Schéma spotřebiště vodovodu ve Dvoře Králové