Výroba vody

MěVaK vyrábí a dodává pitnou vodu pro obyvatele Dvora Králové nad Labem a Žireč. Ze zdrojů podzemní vody ve správě MěVaK jsou dále zásobovány obce Kocbeře, Kuks a Stanovice, které si své vodovody spravují sami.

Pitná voda
Počet úpraven vod 1 (136 l.s-1)
Počet vodojemů 6+1 (6720 m3 ve Dvoře Králové n. L. + 400 m3 v Žirči)
Délka vodovodní sítě 92,776 km (DN 50 - 500 mm) Ve Dvoře Králové nad Labem
7,5 km (DN 50 - 150 mm) v Žirči
Počet vodovodních přípojek Dvůr Králové n.L. 3502 ks, Žireč 189 ks

 

Odvádění a čištění odpadních vod

MěVaK odvádí odpadní vodu na čistírnu odpadních vod (ČOV) ve Dvoře Králové nad Labem, která je od 1.12.2019 v našem vlastnictví.

Odpadní vody
Délka kanalizační sítě (bez přípojek) 62 km (250 - 1600 mm)
Počet odlehčovacích komor na stokové síti 16
Počet kanalizačních přípojek 2728ks

 

Schéma spotřebiště vodovodu ve Dvoře Králové 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti