Aktualizace smluv uzavřených před rokem 2014

Vážení odběratelé,

novela Zákona č. 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ukládá provozovateli vodárenské infrastruktury upravit smlouvy s odběrateli tak, aby splňovaly náležitosti vyjmenované v tomto zákoně (§8 odst. 16 a 17). Jedná se například o údaj počtu trvale připojených osob, limity množství dodané vody, tlakové poměry, způsob stanovení ceny vodného a stočného atd. Tato novela nabyla účinnosti 1.1.2014 a od té doby naše společnost Smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod průběžně aktualizuje. Smlouvy, které byly uzavřeny před rokem 2014 musí být aktualizovány do 1.1.2024. 
 

Průběžnou kontrolou naší evidence vyzýváme odběratelé, kteří mají smlouvu původní (tedy starší než z roku 2014) případně odběratele, u kterých došlo ke změnám například ve vlastnictví dané nemovitosti, aby nám doložili potřebné podklady pro vytvoření nové smlouvy. Bohužel evidujeme případy bez zpětné vazby ze strany odběratelů.


Žádáme tedy všechny odběratelé o součinnost, v případě, že jste obdrželi zaslanou výzvu (obvykle byla odeslána spolu s vyúčtováním vodného a stočného), máte smlouvu uzavřenou před rokem 2014 či se změnil vlastník Vaší nemovitosti, je Vaší povinností aktualizaci smlouvy provést. 


Upozorňujeme, že odebírání vody z vodovodu bez uzavřené písemné smlouvy se společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. dle zákona o VAK je neoprávněným odběrem pitné vody, stejně jako vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy je neoprávněným vypouštěním odpadních vod. (§10 odst. 1 a 2 zákona o VaK)
V případě úmyslného bránění podpisu smlouvy můžeme přistoupit k postihům (odpojení vodovodní/kanalizační přípojky). Neoprávněný odběr může být také pokutován vodoprávním úřadem podle § 32 nebo § 33 zákona o VaK. 


Prosím ve věci aktualizace Vaší Smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod kontaktujte naše pracovníky Smluvních vztahů (osobně, telefonicky či emailem):


Mgr. Lucie Haasová    lucie.haasova@mevakdknl.cz        499 628 651, 734 522 173    
Gabriela Schreiberová    gabriela.schreiberova@mevakdknl.cz     499 628 669, 778 962 321

Sídlo společnosti:
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.
nám. Denisovo 766
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Děkujeme za součinnost.

Ing. Petr Mrázek
 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti