Povinnost uzavřít smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod ukládá zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Náležitosti smlouvy jsou stanoveny v rámci prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb. v platném znění.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem.

Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele.

Pro účely smlouvy je nutné uvést osobní údaje. Podmínky využití osobních údajů upravuje zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Ve smlouvě se jedná zejména o jméno, příjmení, adresu, číslo účtu, případně telefon a emailovou adresu odběratele. Pokud fyzická osoba uvede osobní údaj na smlouvě, dává tím souhlas s vedením tohoto údaje v databázi provozovatele a s jeho využitím v rámci činností související se smluvním vztahem, příslušenstvím a souvisejícími dodávkami.

Součástí smlouvy jsou i Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod, které popisují práva a povinnosti dodavatele a odběratele.

Jak postupovat, když chci podepsat smlouvu?

Vyplnit Dotazník pro vyhotovení Smlouvy o dodávce pité vody a odvádění odpadních vod a doručit ho společnosti MěVaK (osobně, e-mailem, poštou).

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti