V §20 v zákoně 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je dána povinnost platit za odvádění srážkových vod. Tato povinnost se vztahuje na vody, které jsou odvedeny do kanalizace, kromě plochy dálnic, silnic, místních komunikací, ploch drah, zoologických zahrad a ploch nemovitostí k trvalému bydlení a na domácnosti.

Osvobozeny od platby za odvádění srážkových vod tak jsou všechny nemovitosti, které jsou celé používány pouze k bydlení. V případě, že část nemovitosti určené k trvalému bydlení není používána k bydlení, ale jedná se o prostory k podnikání, z této části je povinnost platby za odvádění srážkových vod. Tato platba se vypočte poměrem ploch určených k podnikání ku celkové ploše objektu. Např. pokud je v domě provozován penzion na ploše 100 m2, na celkové podlahové ploše 400 m2, vynásobí se celková cena za odvádění srážkových odpadních vod koeficientem 0,25.

Výpočet množství srážkových odpadních vod je určeno přílohou č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Výpočet je uveden ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Jeho vzor najdete zde.

U ploch uvedených ve formuláři se počítají plochy, z kterých jsou srážkové vody odváděné do kanalizace. Tj. nejen přímo, ale i nepřímo (např. dešťový svod je vyveden na komunikaci, po které však voda stéká do kanálu). V případě, že je dešťový svod zaústěn do vsakování, případně na zelenou plochu, odkud není možné odtok do kanalizace, taková plocha započtena není.

Jako plochy A se započítávají střechy, asfaltové plochy, betonové plochy či dlažby se zálivkou spar. Jako plochy B se započítávají propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování.

Pro výpočet celkového odtoku se používá dlouhodobý srážkový normál, který je průměrem ročních srážek ve Dvoře Králové nad Labem za 30 let od r. 1991 – 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace danou zákonem. Pro Dvůr Králové nad Labem je dle údajů ČHMÚ 639,9 mm/rok.

V případě, že se na Vás vztahuje povinnost platit za srážkové vody a ještě nemáte vyhotovenou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod, navštivte naši provozovnu v našich úředních hodinách, případně se na nás můžete obrátit telefonicky.
 

S sebou si přineste:

  • výměry ploch odváděných do kanalizace (často je nutné provést místní šetření – po domluvě s našimi pracovníky)
  • výměry ploch k podnikání (pokud objekt slouží i k bydlení)
  • výměry ploch k bydlení (pokud objekt slouží i k bydlení)
  • údaje o plátci (fakturační adresa, IČ, číslo účtu)

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na:

Ke stažení

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti