Připojení na vodovod a kanalizaci

Zřízení vodovodní / kanalizační přípojky - jak na to
  činnost co k tomu potřebujete kde to získáte
1. vyjádření k existenci sítí a možnosti napojení výtisk katastrální mapy zájmového místa / přesné označení zájmového místa Stáhnout
2. projektová / technická dokumentace vyjádření k existenci sítí autorizované osoby (projektanti)
3. vyjádření k projektové dokumentaci technickou / projektovou dokumentaci MěVaK
4. vydání územního souhlasu vyjádření k projektové dokumentaci od MěVaK příslušný stavební úřad
5. žádost o zřízení přípojky 1. územní souhlas / stavební povolení
2. technická dokumentace přípojky včetně vyjádření od MěVaK
3. snímek katastrální mapy + list vlastnictví
MěVaK
6. sjednání smluvního vztahu   MěVaK
7. zhotovení přípojky dle projektové dokumentace a její zprovoznění provedené výkopové práce MěVaK

 

 

Vezměte s sebou doklady, ze kterých je zřejmé, že jste vlastníkem připojovaného pozemku nebo stavby.

Pro započetí zemních výkopových prací je nutné mít:

  • vyjádření, souhlasy a povolení od ostatních správců sítí
  • vytyčení sítí od ostatních správců sítí
  • uzavřenou „Smlouvu o podmínkách udělení souhlasu k provádění výkopových prací“ z příslušného městského úřadu (v případě, že je vlastníkem dotčeného pozemku)
  • souhlas odboru dopravy příslušného městského úřadu
  • návrh dopravního značení, který schvaluje Policie ČR
  • vyřešená věcná břemena s majiteli dotčených pozemků
  • zábor pozemku (městský úřad).

Po ukončení zemních výkopových prací je nutné:

  • kontaktovat správce všech ostatních sítí k zpětnému převzetí neporušených sítí
  • předepsané hutnící zkoušky
  • ukončení záboru pozemku (městský úřad)

Soubory ke stažení

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti