Upravit stránku

Aktuální informace

Obnova kanalizace – uzavírka komunikace s parkovací plochou před č. p. 2148 a č. p. 2149 – Karolíny Světlé

Vážení občané,
v termínu od 22. 9. 2022 do 14. 10. 2022 bude provedena úplná uzavírka části komunikace a parkovací plochy ul. Karolíny Světlé z důvodu rekonstrukce kanalizačního řadu. Prosíme rezidenty o respektování dopravního značení v místě stavby a též o přeparkování vozidel z dotčeného úseku ulice. 

Děkujeme za pochopení.

Za zhotovitele: 

Ivo Antonov
Vedoucí provozu MěVaK Dvůr Králové nad Labem spol. s r.o.   
 

MěVaK zahájil rekonstrukci královédvorské čistírny odpadních vod

TZ – 24. srpna 2022

Dvůr Králové nad Labem – Dnešního dne zahájily Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., první etapu „Modernizace a intenzifikace ČOV Dvůr Králové nad Labem“.

Dopravní omezení Lipnice

V termínu od 11.8. do 8.9.2022 bude v Lipnici od čp. 2 na křižovatce s II/300 směrem k čp. 81(za hřištěm) probíhat příprava pro pokládku živičného povrchu (skladba vozovky, geotextilie + osazení obrub a vjezdů na pozemky), z tohoto důvodu bude zcela uzavřen průjezd vozidel předmětným úsekem. Doporučujeme rezidentům přeparkovat vozidla mimo staveniště. Následně bude externím dodavatelem provedena definitivní krytina ABJ směsí, termín pro prodloužení uzavírky stanoví zhotovitel komunikace.

odstávka vodovodu Na Příčce

Vážení odběratelé,

dne 21.6.2022 od 7.00 hod do 14.00 hod bude provedena odstávka vody v ul. Na Příčce,  z důvodu přepojení nově zbudovaného vodovodního řadu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

dokončovací práce - oprava havárie DN400- obnovení dodávek vody

Vážení odběratelé,

dnes v ranních hodinách byly dokončeny práce na opravě havárie vodovodního přivaděče DN400 v Blahoslavově ulici a obnovena dodávka vody všem dotčeným odběratelům. Vzhledem k velké dimenzi potrubí a zejména rozsahu odstávky toto probíhá za současného odkalování vodovodní sítě ve městě a je proto možný výskyt zákalu v potrubí vlivem změny směru proudění v potrubí. Situace by se měla dostat do normálu v odpoledních hodinách. Za tyto komplikace se tímto odběratelům omlouváme a děkujeme za pochopení

Ivo Antonov - provoz VaK

Obnova vodovodu a kanalizace Na Příčce od čp. 1754 po čp. 1986

Vážení odběratelé,

od 25.5.2022 do 22.6.2022 bude v uvedené lokalitě probíhat obnova - výměna vodovodu a kanalizace vč. veřejných částí přípojek. V případě existence technicky nevyhovujících přípojek doporučujeme odběratelům zajistit jejich kompletní výměny , tzn. až do připojeného objektu, či pozemku. Po dobu provádění výkopových a montážních prací bude vhodné vyjet z místa staveniště motorovými vozidly a přeparkovat je mimo zájmové území z důvodu zachování jejich bezpečnosti a zejména mobility. Kanalizace bude vyměněna za plného provozu bez omezení, vodovodní řad bude v závěrečné etapě prací odstaven z důvodu přepojení /po předchozím avizování informačními tabulkami/. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na staveništi.

Děkuji za pochopení

Ivo Antonov- stavbyvedoucí VaK

odstávka vodovodu Zahradní, část Tyršova, část Na Vyhlídce, vrchní část R.A.Dvorského

Vážení odběratelé,

dne 18.5.2022 od 7.00 hod do 11.00 hod bude provedena odstávka vodovodu ve výše uvedených lokalitách z důvodu úpravy armaturní komory u dětského domova. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

dopravní omezení Zborovská ul.- vrchní úsek

Vážení odběratelé,

jak již bylo avizováno na webu Města D.K.n/L dojde od dnešního dne k částečnému dopravnímu omezení ulice Zborovská ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o odbočku do ulice Čelakovská směrem do ul. Zborovská cca 40m. Důvodem jsou stavební úpravy na kanalizacích, kde bude provedena úprava odtokových poměrů. Dopravní omezení bude trvat přibližně jeden týden.

děkujeme za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu - pásmo "Kocbeřských VDJ"- Krkonošská, Nová Tyršova, Nedbalova, Tyršova, Xaverov, Zahradní

Vážení odběratelé,

dne 9.3.2022 od 7.00 hod do 14.00 hod bude provedena odstávka pitné vody z důvodu opravy poruchy zásobního potrubí VDJ Kocbeře. Upozorňujeme též odběratele, kteří bydlí v zahrádkářské kolonii pod evidenčními čísly a polohou nemovitosti od poloviny lokality zahrádek výše k lesu na déle-trvající odstávku vody z důvodu zavzdušnění místních rozvodů pitné vody cca do 19.00 hod. Doporučujeme všem odběratelům, aby si vytvořili dostatečné množství pitné vody pro svoji potřebu do zásoby.

děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

Provozní doba o vánocích 2021

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás informovat o otevírací době během vánočních svátků

Odstávka vodovodu Krkonošská, Nová Tyršova, Tyršova, Nedbalova, Zátopkova

Vážení odběratelé,

dne 21.12.2021 od 7.30 hod do 13.30 hod bude provedena odstávka vodovodu ve výše uvedených lokalitách z důvodu opravy poruchy vodovodu. Děkujeme za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Cena vody v roce 2022

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem na svém zasedání
dne 09.12.2021 schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2022.

odstávka vodovodu Žiřecká ul., Jaroměřská ul.

Vážení odběratelé,

dne 23.11.2021 od 7.00 hod do 13.00 hod bude provedena odstávka pitné vody ve výše uv. lokalitách z důvodu výměny hydrantu . Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka pitné vody Vančurova, Zlatníkova, Sochorova, Pařezová, Sylvárovská, Josefa Vágnera, Josefa Žídka

Vážení odběratelé,

dne 11.11.2021 od 7.00 hod do 15.00 hod bude ve výše uvedených ulicích provedena odstávka pitné vody za účelem přepojení vodovodního řadu ve Vančurově ulici .- náhradou za původní porušené vodovodní potrubí. Po dobu odstávky bude k dispozici cisterna s pitnou vodou. Doporučujeme však odběratelům, aby si v předstihu vytvořili dostatečné množství pitné vody pro vlastní potřebu, resp. po dobu odstávky vodovodu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Částečná uzavírka komunikace - Vančurova ulice

Vážení občané,

od 18.10.2021 do 19.11.2021 bude provedena uzavírka části komunikace ul. Vančurova z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu. Prosíme rezidenty o respektování dopravního značení v místě stavby a též o přeparkování vozidel z garáží rodinných domků. 

děkuji za pochopení - Ivo Antonov -provoz VaK

havárie výtlačného vodovodu DN500

Vážení odběratelé,

dnes v 18.30 hod došlo k havárii výtlačného vodovodu DN500 - hlavního nátoku do centrálních vodojemů pro Dvůr Králové nad Labem. Práce na odstranění havárie byly neprodleně zahájeny a budou probíhat dnes v nočních hodinách. Odběratelé jsou zásobeny pitnou vodou z akumulačních nádrží u nemocnice, pokud proběhne oprava bez komplikací, nebude omezena dodávka pitné vody pro obyvatelstvo města D.K.n/L. 

Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Raisova ul.

vážení odběratelé,

zítra, tj. 30.9.2021 od 7.00 hod do 12.00 hod bude provedena odstávka pitné vody v Raisově ulici od křižovatky s 28. října po křižovatku se Seifertovou ulicí. Důvodem je oprava instalace armaturní šachty po trase vodovodu.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

obnova kanalizace Poděbradova ul. čp. 2031 - bytový dům

Vážení odběratelé,

od 20.9.2021 do 1.10.2021 bude v Poděbradově ulici před čp. 2031 probíhat obnova - rekonstrukce kanalizace z jednotlivých vchodů bytového domu, které budou svedeny do páteřní stoky v podélném směru  do Poděbradovy ulice. Prosíme rezidenty o přeparkování vozidel po celou dobu provádění rekonstrukce.

Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Údržbář, provozní zámečník - čistírna odpadních vod

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje Výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Údržbář, provozní zámečník - čistírna odpadních vod

odstávka vodovodu Karolíny Světlé ul.

Vážení odběratelé,

dne 1.9.2021 od 6,30 do 15,30 hod bude provedena odstávka vodovodu Karolíny Světlé, z důvodu přepojení nového vodovodního řadu. Po dobu odstávky bude v místě stavby k dispozici náhradní zdroj pitné vody,- /cisterna/. Doporučujeme odběratelům aby si v předstihu vytvořili dostatečné množství pitné vody na dobu odstávky.

Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti