Upravit stránku

Aktuální informace

odstávka vodovodu Zahradní, část Tyršova, část Na Vyhlídce, vrchní část R.A.Dvorského

Vážení odběratelé,

dne 18.5.2022 od 7.00 hod do 11.00 hod bude provedena odstávka vodovodu ve výše uvedených lokalitách z důvodu úpravy armaturní komory u dětského domova. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

dopravní omezení Zborovská ul.- vrchní úsek

Vážení odběratelé,

jak již bylo avizováno na webu Města D.K.n/L dojde od dnešního dne k částečnému dopravnímu omezení ulice Zborovská ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o odbočku do ulice Čelakovská směrem do ul. Zborovská cca 40m. Důvodem jsou stavební úpravy na kanalizacích, kde bude provedena úprava odtokových poměrů. Dopravní omezení bude trvat přibližně jeden týden.

děkujeme za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu - pásmo "Kocbeřských VDJ"- Krkonošská, Nová Tyršova, Nedbalova, Tyršova, Xaverov, Zahradní

Vážení odběratelé,

dne 9.3.2022 od 7.00 hod do 14.00 hod bude provedena odstávka pitné vody z důvodu opravy poruchy zásobního potrubí VDJ Kocbeře. Upozorňujeme též odběratele, kteří bydlí v zahrádkářské kolonii pod evidenčními čísly a polohou nemovitosti od poloviny lokality zahrádek výše k lesu na déle-trvající odstávku vody z důvodu zavzdušnění místních rozvodů pitné vody cca do 19.00 hod. Doporučujeme všem odběratelům, aby si vytvořili dostatečné množství pitné vody pro svoji potřebu do zásoby.

děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

Provozní doba o vánocích 2021

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás informovat o otevírací době během vánočních svátků

Odstávka vodovodu Krkonošská, Nová Tyršova, Tyršova, Nedbalova, Zátopkova

Vážení odběratelé,

dne 21.12.2021 od 7.30 hod do 13.30 hod bude provedena odstávka vodovodu ve výše uvedených lokalitách z důvodu opravy poruchy vodovodu. Děkujeme za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Cena vody v roce 2022

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem na svém zasedání
dne 09.12.2021 schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2022.

odstávka vodovodu Žiřecká ul., Jaroměřská ul.

Vážení odběratelé,

dne 23.11.2021 od 7.00 hod do 13.00 hod bude provedena odstávka pitné vody ve výše uv. lokalitách z důvodu výměny hydrantu . Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka pitné vody Vančurova, Zlatníkova, Sochorova, Pařezová, Sylvárovská, Josefa Vágnera, Josefa Žídka

Vážení odběratelé,

dne 11.11.2021 od 7.00 hod do 15.00 hod bude ve výše uvedených ulicích provedena odstávka pitné vody za účelem přepojení vodovodního řadu ve Vančurově ulici .- náhradou za původní porušené vodovodní potrubí. Po dobu odstávky bude k dispozici cisterna s pitnou vodou. Doporučujeme však odběratelům, aby si v předstihu vytvořili dostatečné množství pitné vody pro vlastní potřebu, resp. po dobu odstávky vodovodu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Částečná uzavírka komunikace - Vančurova ulice

Vážení občané,

od 18.10.2021 do 19.11.2021 bude provedena uzavírka části komunikace ul. Vančurova z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu. Prosíme rezidenty o respektování dopravního značení v místě stavby a též o přeparkování vozidel z garáží rodinných domků. 

děkuji za pochopení - Ivo Antonov -provoz VaK

havárie výtlačného vodovodu DN500

Vážení odběratelé,

dnes v 18.30 hod došlo k havárii výtlačného vodovodu DN500 - hlavního nátoku do centrálních vodojemů pro Dvůr Králové nad Labem. Práce na odstranění havárie byly neprodleně zahájeny a budou probíhat dnes v nočních hodinách. Odběratelé jsou zásobeny pitnou vodou z akumulačních nádrží u nemocnice, pokud proběhne oprava bez komplikací, nebude omezena dodávka pitné vody pro obyvatelstvo města D.K.n/L. 

Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Raisova ul.

vážení odběratelé,

zítra, tj. 30.9.2021 od 7.00 hod do 12.00 hod bude provedena odstávka pitné vody v Raisově ulici od křižovatky s 28. října po křižovatku se Seifertovou ulicí. Důvodem je oprava instalace armaturní šachty po trase vodovodu.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

obnova kanalizace Poděbradova ul. čp. 2031 - bytový dům

Vážení odběratelé,

od 20.9.2021 do 1.10.2021 bude v Poděbradově ulici před čp. 2031 probíhat obnova - rekonstrukce kanalizace z jednotlivých vchodů bytového domu, které budou svedeny do páteřní stoky v podélném směru  do Poděbradovy ulice. Prosíme rezidenty o přeparkování vozidel po celou dobu provádění rekonstrukce.

Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Údržbář, provozní zámečník - čistírna odpadních vod

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje Výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Údržbář, provozní zámečník - čistírna odpadních vod

odstávka vodovodu Karolíny Světlé ul.

Vážení odběratelé,

dne 1.9.2021 od 6,30 do 15,30 hod bude provedena odstávka vodovodu Karolíny Světlé, z důvodu přepojení nového vodovodního řadu. Po dobu odstávky bude v místě stavby k dispozici náhradní zdroj pitné vody,- /cisterna/. Doporučujeme odběratelům aby si v předstihu vytvořili dostatečné množství pitné vody na dobu odstávky.

Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - terénní pracovník – odečítač VDM

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.
vyhlašuje:
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
terénní pracovník – odečítač VDM
 

Dopravní omezení ul. Karolíny Světlé u č.p. 2150 a 2151

Vážení občané, od 13. 7.  do 23. 7. 2021 bude provedena uzavírka komunikace a parkoviště u č.p. 2150 a 2151 z důvodu obnovy vodovodu a kanalizace. Prosíme v uvedený termín zde neparkujte vozidla, hrozí jejich poškození.

Děkuji za pochopení: Šáfr Jaroslav - MěVaK DKnL 

výměna kanalizace Pod Slévárnou

Vážení odběratelé,

dnešním dnem započne výměna poškozeného úseku kanalizace BET DN250 v nezbytně nutném úseku v ulici Pod Slévárnou ve Dvoře Králové nad Labem. Akci bude provázet pouze částečné omezení jednoho jízdního pruhu místní spojné komunikace. Definitivní povrch dlážděné vozovky bude dokončen našimi subdodavateli v letních měsících tohoto roku.

Ivo Antonov - provoz VaK

Napouštění bazénů - Dvůr Králové nad Labem

Vážení občané,

vzhledem ke stáří okruhové vodovodní sítě ve městě a přilehlých správních obcí, patřících pod správu MěVaK je nutné při napouštění, nebo doplnění rekreačních bazénů, nebo okrasných jezírek u rodinných domků postupovat velmi ohleduplně, vůči ostatním odběratelům, tzn. bazény doplňovat velice pomalu, nikoliv prudkým spuštěním např. zahradních hadic plně otevřeným ventilem.

Ve výsledku toto způsobí při nasčítání několika desítek takovýchto odběrů v ulici prudké zvýšení průtočné rychlosti v hlavním vodovodním řadu a následnému uvolnění feritového inkrustu ze stěn vodovodního potrubí, který má za následek finální zákal vody v potrubí. Plošné odkalování sítě probíhá průběžně, nicméně zejména ve večerních hodinách je v těchto dnech odběr ve městě trojnásobný, oproti normálu, právě vlivem napouštění bazénů a jezírek. Prosíme proto odběratele, aby doplňování, či napouštění bazénů prováděli pouze "částečným" pootevřením ventilu, a tím zamezili tvorbě zákalu vody v potrubí na síti.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

Havárie vodovodu Fugnerova - zákal vody v potrubí

Vážení odběratelé,

dne 14.6.2021 v dopoledních hodinách došlo ve Fugnerově ulici k havárii páteřního vodovodního potrubí PVC DN225. Práce na odstranění havárie byly započaty ihned, dokončení prací na opravě vodovodu bylo v 18.30 hod. Provizorní úprava propadlé komunikace probíhá ještě dnešního dne. Vlivem prudkého zvýšení průtoku v potrubí došlo též k uvolnění inkrustů ve stěnách potrubí a následnému zákalu vody v potrubí ve spodním tlakovém pásmu vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem. Toto je vždy průvodní jev a důsledek poruchy většího rozsahu, zákal vody je poté postupně eliminován plošným odkalováním vodovodní sítě, která vykazuje do jisté míry zákal ještě několik hodin po ukončení prací, případně ještě druhý den po dokončení oprav. Situace se vrací do normálu do 48 hod. Práce na odstranění havárie byly započaty ihned, dokončení prací na opravě vodovodu bylo v 18.30 hod. Provizorní úprava propadlé komunikace probíhá ještě dnešního dne. 

Jménem společnosti MěVaK spol.- s r.o. se našim odběratelům za vzniklé komplikace a nepříjemnosti tímto omlouváme.

za společnost: Ivo Antonov - provoz VaK

odstávka vodovodu část Zborovská ul., Sadová ul., část R.A. Dvorského a Přímá ul.

Vážení odběratelé,

dne 10.6.2021 bude provedena odstávka pitné vody ve výše uvedených lokalitách. Doba odstávka vody je stanovena od 6,30 hod do 14.00 hod. Důvodem je poslední přepojení nově zbudovaného vodovodu ve Zborovské ulici a přepojení posledních vodovodních přípojek. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov - provoz VaK

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti