Upravit stránku

Aktuální informace

Obnova kanalizace ul. Erbenova

Vážení občané,
v termínu od 25. 09. 2023 bude provedena částečná uzavírka parkovací plochy ul. Erbenova "u výměníku" z důvodu rekonstrukce kanalizačního řadu. Prosíme rezidenty o respektování dopravního značení v místě stavby a též o přeparkování vozidel z dotčeného úseku parkoviště. 

Děkujeme za pochopení.

 

Ivo Antonov
Vedoucí provozu MěVaK Dvůr Králové nad Labem spol. s r.o.   

dopravní omezení Erbenova ul.

Vážení občané,

od 18.9.2023 bude provedena uzavírka účelové komunikace u činžovních domů čp. 2335, 2336 a 2337 z důvodu prací na kanalizačním sběrači, jeho sanace, robotické mechanické úpravy odboček a finální instalaci inverzního rukávce KAWO. Stavební práce započnou v pondělí 18.9.2023 výstavbou nových revizních šachet za účelem přístupu k liniovému vedení kanalizace. Práce budou probíhat bez omezení provozu kanalizací, prosíme místní občany o zvýšenou opatrnost při pohybu v blízkosti staveniště. 

děkujeme za pochopení : Ivo Antonov- provoz VaK

Pokračování prací - obnova vodovodu a kanalizace Slunečná ul. - III. etapa

Vážení odběratelé,
Na základě Rozhodnutí o povolení částečné a plné uzavírky č.j.: MUDK-ODS/29740/zil 5105-2023 bude naše společnost pokračovat v provádění zakázky „ Obnova vodovodu a sanace kanalizace Slunečná ul.- Dvůr Králové nad Labem“ . Dopravní uzavírka bude dle přiloženého výkresu provedena v termínu od 04.09.2023 do 20.10.2023. Po celou dobu provádění prací bude staveniště uzavřeno pro pojezd veškeré dopravy, vyjma vjezdu integrovaného záchranného systému. Chodníky po obou stranách zůstanou průchozí pro koridor průchodu staveništěm. Operativní a plánované odstávky pitné vody budou vždy v předstihu nahlášeny vývěskami na veřejném prostranství, a také na našich webových stránkách www.mevakdknl.cz.  Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při průchodu staveništěm a dodržení všech bezpečnostních opatření.
Děkujeme za trpělivost a za způsobené komplikace se omlouváme.

odstávka vodovodu Erbenova ul.

Vážení odběratelé,

dne 28.8.2023 od 7,00 hod do 13.00 hod bude provedena odstávka pitné vody sídliště Erbenova ul. vč. výměníku TUV. Důvodem je přepojení nového vodovodního řadu a vodovodních přípojek, které probíhá v rámci obnovy VHS infrastruktury Erbenova. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

dopravní uzavírka Nový Vorlech

                                                                 Vážení občané ,


Od 31.7.2023 do 10.8.2023 bude provedena úplná uzavírka místní komunikace ul. Nový Vorlech od čp. 3030 do čp. 282 z důvodu výměny úseku vodovodního řadu. Děkuji za pochopení

 

Ivo Antonov

provoz   MěVaK D.K.n/L spol. s r.o.

ČKAIT.: 0602631

Aktualizace smluv uzavřených před rokem 2014

Vážení odběratelé,

novela Zákona č. 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ukládá provozovateli vodárenské infrastruktury upravit smlouvy s odběrateli tak, aby splňovaly náležitosti vyjmenované v tomto zákoně (§8 odst. 16 a 17). Jedná se například o údaj počtu trvale připojených osob, limity množství dodané vody, tlakové poměry, způsob stanovení ceny vodného a stočného atd. Tato novela nabyla účinnosti 1.1.2014 a od té doby naše společnost Smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod průběžně aktualizuje. Smlouvy, které byly uzavřeny před rokem 2014 musí být aktualizovány do 1.1.2024. 
 

Odstávka vodovodu Slunečná, Na Výsluní, Na Vyhlídce, Okružní

Vážení odběratelé,

ve středu 21.6.2023 od 7.00 hod do 13.00 hod bude provedena odstávka vodovodu ve výše uv. lokalitách /ve Slunečné ulici bude odstávka pouze části vodovodu,- od Tyršovy až po školku -včetně, voda uzavřena nebude/. Důvodem je přepojení nového vodovodu a vodovodních přípojek v druhé etapě stavby.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Novinky ke kanalizaci v městské části Žireč

Od 1.5. 2023 převzala naše společnost do zkušebního provozu novou  kanalizaci a čistírnu odpadních vod v městské části Žireč a následně došlo k samotnému spuštění vlastní čistírny. Po informační kampani směřované k dotčeným subjektům dochází k průběžnému uzavírání smluv o odvádění odpadních vod a k napojování jednotlivých domácností na tuto veřejnou kanalizaci.  
 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši Kč 18 909 000,- na realizaci modernizace čistírny odpadních vod

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. v těchto dnech obdržely Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši Kč 18 909 000,-  v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na realizaci modernizace čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem.

Získáním této dotace se významně sníží podíl vlastních respektive úvěrových prostředků na financování právě probíhající rekonstrukce ČOV a tím se i zmírní dopady do kalkulace stočného. Tato rekonstrukce ČOV byla zahájena v říjnu 2022 a spočívá zejména v modernizaci technologického a strojního zařízení čistírny odpadních vod a zefektivnění a optimalizaci  provozu čištění odpadních vod.

Rekonstrukcí dojde především k modernizaci dvou linek biologického čištění čímž by mělo být zajištěno dosud nefunkční odbourávání dusíku a fosforu a tím budeme schopni plnit nově požadované emisní limity a současně dojde ke zlepšení jakosti vypouštěných odpadních vod a k  menší energetické náročnosti provozu ČOV.     

 

Ing. Petr Mrázek
Jednatel společnosti

odstávka vodovodu Na Výsluní

Vážení odběratelé,

dne 24.5.2023 od 8.00 hod do 9.00 hod proběhne krátká odstávka vodovodu v ul. Na Výsluní z důvodu přepojení části nového vodovodu Slunečná.

děkuji za pochopení Ivo Antonov- provoz VaK

Pokračování prací - obnova vodovodu a kanalizace Slunečná ul. - II. etapa

Vážení odběratelé,
Na základě Rozhodnutí o povolení částečné a plné uzavírky č.j.: MUDK-ODS/29740/zil 5105-2023 bude naše společnost pokračovat v provádění zakázky „ Obnova vodovodu a sanace kanalizace Slunečná ul.- Dvůr Králové nad Labem“ . Dopravní uzavírka bude dle přiloženého výkresu provedena v termínu od 19.5.2023 do 10.8.2023. Po celou dobu provádění prací bude staveniště uzavřeno pro pojezd veškeré dopravy, vyjma vjezdu integrovaného záchranného systému. Chodníky po obou stranách zůstanou průchozí pro koridor průchodu staveništěm. Parkování pro rezidenty je zajištěno v ul. Na Vyhlídce dle výkresu. 
Operativní a plánované odstávky pitné vody budou vždy v předstihu nahlášeny vývěskami na veřejném prostranství, a také na našich webových stránkách www.mevakdknl.cz.  Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při průchodu staveništěm a dodržení všech bezpečnostních opatření.
Děkujeme za trpělivost a za způsobené komplikace se omlouváme.
 

odstávka vodovodu Bajerův kopec - Slunečná, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Okružní

Vážení odběratelé,

jak již bylo před dvěma týdny avizováno, zítra, tj.: 12.5.2023 od 7 do 15.00 hod bude provedena odstávka vodovodu ve výše uvedených ulicích. V případě potřeby bude k dispozici náhradní zdroj- cisterna, - doporučujeme odběratelům předzásobení pitnou vodou v dostatečném množství na dobu uvedené odstávky. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov - provoz VaK

odstávka vodovodu Slunečná, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Okružní ul.

Vážení odběratelé,

dne 12.5.2023 od 7 hod do 15.00 hod bude ve výše uvedené lokalitě provedena odstávka vodovodu za účelem přepojení vodovodu a vodovodních přípojek. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody (cisterna), doporučujeme však odběratelům vytvořit si v předstihu dostatečnou zásobu pitné vody na dobu trvání odstávky.

děkuji za pochopení: Ivo Antonov - provoz VaK

Obnova vodovodu a kanalizace - část ul. Slunečná- Dvůr Králové nad Labem

Vážení odběratelé,

jak již bylo od 3.4.2023 na úřední desce Města Dvora Králové nad Labem avizováno, proběhne v lokalitě Slunečná ve Dvoře Králové nad Labem obnova vodovodu a sanace kanalizace. Stavební práce bude provázet též dopravní omezení ve smyslu úplné uzavírky části ul. Slunečná - viz. příloha , dále bude  upraven vchod do mateřské školky Slunečná (nově vchod z ul. Na Výsluní - zde je zajištěno náhradní parkování pro osobní vozidla). Práce na první etapě obnovy infrastruktury budou probíhat od 18.4.2023 - přípravné a vytyčovací práce , uzavírka komunikace od 20.4.2023 na dobu 30.-ti dnů. Prosíme občany o respektování dopravního značení a o zvýšenou opatrnost  při pohybu osob na staveništi. Odstávky pitné vody budou avizovány v předstihu  pro případ přepojení nově zbudovaných tras vodovodu /výměna proběhne náhradou ve stejném materiálu a dimenzi/. Vodovodní a kanalizační přípojky budou přepojeny, v případě nevyhovujícího stavu proběhne jejich výměna min.  pod povrchem budoucí nové komunikace.

Prosíme o pochopení stran dopravního omezení a za způsobené komplikace se tímto omlouváme.

za společnost: Ivo Antonov - stavbyvedoucí  

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti