Upravit stránku
22. 04. 2020

odstávka vodovodu pásma Kocbeřských vodojemů

Vážení odběratelé, 

dne 5.5.2020 od 7.30 hod do 15.30 hod bude provedena odstávka vodovodu tlakového pásma "Kocbeřského vodojemu", jedná se zejména o následující lokality:

- Krkonošská ul. a její bezejmenné odbočky

- Nová Podharť a její odloučené části

- Nová Tyršova 

- Tyršova -část

- oblast "Xaverova" a odbočné komunikace

- Nedbalova a propojovací komunikace do Nové Tyršovy 

- Vrchlického ul.- pouze část

- Polní

- Zahradní

- R. A. Dvorského /část/

- další přidružené lokality k výše uvedeným

 

podrobné info k odstávce je popsáno níže:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice bude odstávka probíhat za zpřísněných hygienických podmínek dle nařízení vlády ČR podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Důrazně apelujeme na odběratele, aby se pro odstávku předzásobili pitnou vodou v libovolném množství dle vlastních potřeb (např. napustit si vodu do umyvadel, van, případně jiných vhodných nádob). Náhradní dodávka pitné vody bude zajištěna z mobilní cisterny, kterou bude po celou dobu voda rozvážena do spotřebiště o čemž budou odběratelé upozorněni zvukovým a světelným signálem.

 Odběratelé, kteří budou používat vodu z mobilní cisterny, budou muset dodržovat tato opatření:

  • Pitnou vodu z cisterny bude do přinesených nádob odběratelům točit pouze obsluha Měvak
  • Odběratelé budou stát u cisterny v rozestupech min. 2 m a mít ochranné roušky a rukavice
  • Občané starší 65 let mohou využít pomoci obsluhy s donáškou na hranici pozemku (v těchto případech prosím kontaktujte Měvak: 499628669 nebo na info@mevakdknl.cz nejpozději do pondělí 4.5.2020 do 12:00)
  • Pro občany, kteří se nacházejí v režimu karantény a nemají možnost se předzásobit, zajistí během odstávky dodávku balené pitné vody krizové oddělení města (v těchto případech prosím kontaktujte s předstihem Ing. Pavla Leva: 499318228, lev.pavel@mudk.cz).

 

Zvláštní režim odstávky vody, resp. dobu jejího trvání budou mít přímí odběratelé v Krkonošské ulici, kteří přímo souvisí s probíhající stavbou. Tito budou o změnách upozorněni jinými informačními letáky na ploty, sloupy atd. Jedná se o odběratele, kteří budou přepojováni na nové vodovodní přípojky a odbočné větve nového vodovodu. Tito budou mít k dispozici cisternu s obsluhou, která bude trvale umístěna odbočce ke hřbitovu u čp. 662., též doba odstávky je pro ně prodloužena do 20.00 hod.

 

děkuji za pochopení :

Ivo Antonov - odpovědný zástupce MěVaK spol. s r.o.