Upravit stránku
19. 11. 2017

hlášení odběratelů o změně kvality pitné vody

Vážení odběratelé,

od včerejšího dne MěVaK spol. s.r.o. Dvůr Králové nad Labem registruje  několik oznámení odběratelů pitné vody z horního tlakového pásma -ulic Vrchlického, Pod lesem, Pod hřištěm a Puchmajerova o rozdílném čichovém a chuťovém vjemu z konzumace vody z vodovodního řadu. Již včerejšího dne byla provedena revize ve vodojemu u nemocnice, kontrola dávkovacího čerpadla chlornanu sodného a také kontrola prameniště pod Komárovem,- tzv. "starý pramen". Nebyly shledány žádné závady v akumulační nádrži vodojemu ani změny v radiálním jímání vody v prameništi. Pro kontrolu bylo provedeno odebrání vzorků pitné vody, které budou vyhodnoceny v akreditované laboratoři v Trutnově a do doby výsledků testu bude probíhat odkalování vodovodní sítě. Zaměstnanci MěVaK provedli též u vybraných odběratelů osobní návštěvu a kontrolu chuti vody,- bez zjevných závad. O výsledku kontrolních vzorků budeme odběratele informovat prostřednictvím našich webových stránek.

za provoz VaK- I. Antonov