Upravit stránku
15. 06. 2021

Havárie vodovodu Fugnerova - zákal vody v potrubí

Vážení odběratelé,

dne 14.6.2021 v dopoledních hodinách došlo ve Fugnerově ulici k havárii páteřního vodovodního potrubí PVC DN225. Práce na odstranění havárie byly započaty ihned, dokončení prací na opravě vodovodu bylo v 18.30 hod. Provizorní úprava propadlé komunikace probíhá ještě dnešního dne. Vlivem prudkého zvýšení průtoku v potrubí došlo též k uvolnění inkrustů ve stěnách potrubí a následnému zákalu vody v potrubí ve spodním tlakovém pásmu vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem. Toto je vždy průvodní jev a důsledek poruchy většího rozsahu, zákal vody je poté postupně eliminován plošným odkalováním vodovodní sítě, která vykazuje do jisté míry zákal ještě několik hodin po ukončení prací, případně ještě druhý den po dokončení oprav. Situace se vrací do normálu do 48 hod. Práce na odstranění havárie byly započaty ihned, dokončení prací na opravě vodovodu bylo v 18.30 hod. Provizorní úprava propadlé komunikace probíhá ještě dnešního dne. 

Jménem společnosti MěVaK spol.- s r.o. se našim odběratelům za vzniklé komplikace a nepříjemnosti tímto omlouváme.

za společnost: Ivo Antonov - provoz VaK