Upravit stránku
23. 03. 2016

Aktualizace smluvních vztahů

V minulé aktualitě jsme Vás již informovali o skutečnosti, že v rámci aktualizace smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích máme pro všechny odběratele připraveny nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, respektive jejich dodatky, s možností sjednání pravidelných zálohových plateb.

V minulé aktualitě jsme Vás již informovali o skutečnosti, že v rámci aktualizace smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích máme pro všechny odběratele připraveny nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, respektive jejich dodatky, s možností sjednání pravidelných zálohových plateb.

K dnešnímu dni této možnosti využilo již téměř 50 % našich odběratelů, těm zbývajícím jsme chtěli nabídnout možnost sjednání těchto smluv přímo v místě bydliště prostřednictvím našich zaměstnanců – odečítačů vodoměru. Bohužel se objevily případy, kdy pod falešnou záminkou aktualizace smluvního vztahu, došlo ze strany neznámých osob k vydávání se za naše pracovníky. Z tohoto důvodu jsme tuto naši aktivitu okamžitě ukončili a jedinou možností aktualizace smluvních vztahů, včetně sjednání zálohových plateb, je návštěva přímo v sídle naší společnosti.

Současně upozorňujeme veřejnost, že náš zaměstnanec je vždy vybaven oblečením s logem společnosti, průkazem zaměstnance s fotografií a s uvedením konkrétního čísla občanského průkazu, který je povinen na vyžádání předložit.