Upravit stránku

Hlášené poruchy

havárie vodovodu Josefa Hory

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstranění havárie vodovodu Josefa Hory, odstávka je předpokládána od 8.30 hod do 11.30 hod, omezení provozu na komunikaci Havlíčkova. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov-provoz VaK

porucha vodovodu Tylova ul.

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu na odbočném řadu z Tylovy ul. Odstávka vodovodu bude pouze dílčí, v trvání do 12.35 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodní přípojky Štefánikova

Vážení odběratelé,

dnes bude probíhat odstranění havárie vodovodní přípojky Štefánikova u ZOO, odstávka pitné vody bude pouze pro jednu dotčenou nemovitost, vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost při průjezdu staveništěm. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

výměna sacího potrubí vodního zdroje Žireč - ves

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodního zdroje Žireč ČS za účelem výměny sacího potrubí. Odběratelé nebudou nikterak omezeni, je možný pouze výskyt mírného zákalu ve vodovodním řadu v Žirči a Stanovicích, který bude postupně odkalováním sítě odstraněn. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

 

porucha vodovodu Seifertova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde k opravě poruchy vodovodu Seifertova ul. Odstávka pitné vody je předpokládána od 8.30 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Karolíny Světlé - R.A.Dvorského

Vážení odběratelé,

dnes dojde k opravě havárie vodovodu ul. Karolíny Světlé a odstávce vody v části R.A.Dvorského. Doba odstávky od cca 11.30 hod do 13.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov -provoz VaK

Havárie vodovodu Josefa Hory

Vážení odběratelé,

dnes 29.11.2017 dojde o odstávce vodovodu v Ulici Josefa Hory a Komenského z důvodu havárie, předběžná doba odstávky je od 8.30 hod do 13.00 hod. V místě je k dispozici náhradní zdroj pitné vody. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

 

odstávka vodovodu Pod Hřištěm

Vážení odběratelé,

dne 9.11.2017 od 8.00 hod do 10.00 hod proběhne odstávka vodovodu Pod hřištěm za účelem opravy vodovodní přípojky. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Sylvárov

Vážení odběratelé,

dnes dojde od 12.00 hod do 14.00 hod k dříve avizované odstávce vodovodu na Sylvárově z důvodu odstranění poruchy vodovodu a vodovodní přípojky. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu F.L.Věka

Vážení odběratelé,

dnes bude provedena odstávka vodovodu Thámova, F.L.Věka z důvodu odstranění havárie vodovodu. Předběžná doba odstávky od 8.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Nový Vorlech

Vážení odběratelé,

od včerejšího večera je v lokalitě Nový Vorlech odstaven vodovodní řad z důvodu havárie potrubí ET DN125, oprava bude provedena dnes dopoledne. V místě je k dispozici náhradní zdroj pitné vody. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Husova + Wolkerovo nábřeží + Slovany

Vážení odběratelé,

dne 5.10.2017 od 8.00 hod do 10.00 hod bude provedena odstávka vodovodního řadu v uvedených lokalitách za účelem výměny poškozené armatury DN200. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Havárie vodovodu Slunečná ul.

vážení odběratelé,

dnes bude provedena odstávka vodovodu v lokalitě ul. Slunečná z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu. Doba odstávky od  9.00 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

porucha hydrantu Hradecká ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde v ul. Hradecká k odstávce vodovodu z důvodu odstranění poruchy na nadzemním hydrantu. Předběžná doba odstávky je stanovena od 10.00 hod do 12.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Na vyhlídce

Vážení odběratelé,

dnes bude provedena odstávka vodovodu v části ul. Na vyhlídce z důvodu odstranění poruchy. Předběžná doba odstávky je stanovena od 9.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce části vodovodu Žireč- část od Dr. Rapače směrem k JUTA a.s. za účelem odstranění poruchy vodovodu. Předběžná doba odstávky od 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka části vodovodu Heydukova a Žirecká ul.

Vážení odběratelé,

dnes proběhne avizovaná odstávka vodovodu ve výše uvedených lokalitách z důvodu výměny vodovodních přípojek Heydukova /stavba komunikace/. odstávka je nahlášena od pátku 8.9.2017 a potrvá od 11.00 hod do 14.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Klicperova

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovoduKlicperova ul. z důvodu odstranění havárie vodovodní přípojky. Předběžná doba odstávky je stanovena od 10.00 hod do 12.00 hod. Děkuji za pochopení- I.Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Ve strži

Vážení odběratelé,

dnes dojde k opravě poruchy vodovodu Ve strži. Odstávka vody bude od cca 7.30 hod do 9.30 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Ve Strži

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstranění poruchy vodovodu Ve strži a také k dílčí odstávce jednoho úseku vodovodu. Předběžná doba odstávky od 7.00 hod do 9.30 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov-provoz VaK