Upravit stránku

Hlášené poruchy

havárie vodovodu Klicperova ul.

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu Klicperova ul. odstávka vody a odstraňení poruchy probíhá od 13.20 hod do 15.00 hod. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

HAVÁRIE HLAVNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU DN400 ČECHOVA UL.

Vážení odběratelé,

dnes v 10.00 hod došlo k havárii hlavního zásobního vodovodního řadu DN400 v Čechově ul. a také k odstávce v úseku Hlávkova- Libušina. Odstávka potrvá do cca 16.00 hod, po provedení opravy bude patrný mírný zákal ve vodovodní síti v centru města, který se postupně odkalováním hydrantů odstraní. Situace bude zcela v normálu v zítřejších ranních hodinách. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie kanalizace Švehlova ul.

Vážení odběratelé,

již druhý den probíhá odstranění havárie na kanalizačním sběrači ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Práce probíhají za provozu na komunikaci při částečném omezení jednoho jízdního pruhu. Též provoz samotného sběrače není nikterak omezen,- prosíme občany o zvýšenou opatrnost při průjezdu a průchodu staveništěm. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov

Porucha vodovodu Spojených národů

Vážení odběratelé,

dnes došlo v ul. Spojených národů k havárii vodovodního řadu a bude tedy provedena částečná odstávka vody v úseku Spojených národů,Jiráskova, Libušina. Předběžná doba odstávky je stanovena od 9.00 hod do 13.00 hod- Děkuji za pochopení
provoz MěVaK

porucha vodovodu Spojených národů

Vážení odběratelé,

dnes došlo v ul. Spojených národů k havárii vodovodního řadu a bude tedy provedena částečná odstávka jednoho úseku u čp. 1618. Předběžná doba odstávky je stanovena od 8.00 hod do 11.00 hod- Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes od 8.30 hod do 11.00 hod bude provedena odstávka vodovodu Žireč- za výstavištěm za účelem odstranění poruchy vodovodního řadu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Pod lesem

Vážení odběratelé,

dne 3.7.2017 od 7.30 hod do 11.00 hod bude provedena dílčí odstávka vodovodu v ul. Pod lesem z důvodu přepojení části vodovodního řadu a přípojek. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Zátopkova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Zátopkova ul. za účelem opravy poruchy vodovodního řadu /v dopoledních hodinách na cca 1,5 hod/. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Rooseveltova - Presslova ul.

Vážení odběratelé,

21.6.2017 od 7.00 hod do 9.00 hod bude provedena odstávka vodovodu Rooseveltova - Presslova ul. z důvodu opravy vodovodní přípojky. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodního řadu ul. Pod lesem

Vážení odběratelé,

dne 14.6. od 7.00 hod do 10.30 hod bude provedena odstávka pitné vody v lokalitě Pod lesem- Dvůr Králové nad Labem z důvodu dílčího přepojení části nového vodovodního řadu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Sladkovského ul.

Vážení odběratelé,

dnes v 13.20 hod byla provedena odstávka vodovodu Sladkovského + část Libušina a Fugnerova z důvodu havárie páteřního vodovodu DN200. Práce na odstranění havárie budou započaty po vytyčení kabelových sítí v pondělí v ranních hodinách. Po dobu trvání odstávky bude k dispozici cisterna s pitnou vodou, která je umístěna na sídlišti Fugnerova+Sladkovského. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

porucha kanalizace Bratří Čapků ul.

vážení odběratelé,

dnes proběhne v ul. Bratří Čapků odstranění poruchy kanalizace, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu staveništěm. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Mánesova ul.

vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Mánesova ul. z důvodu odstranění poruchy vodovodu, předpokládaná doba odstávky od 8.30 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Antonína Wágnera

vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Antonína Wágnera z důvodu odstranění poruchy vodovodního řadu. Předpokládaná doba odstávky od cca 8.30 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu El. Krásnohorské- okrajová část

vážení odběratelé,

dne 9.5.2017 od 6.30 hod do 13.30 hod bude provedena odstávka vodovodu El. Krásnohorské- od nábřeží Beneše po objekt La Linea s.r.o. z důvodu přepojení vodovodního řadu. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Virtuální kancelář momentálně mimo provoz

Vážení odběratelé, tímto Vás informujeme, že naše virtuální kancelář je momentálně z technických důvodů mimo provoz.
Na nápravě usilovně pracujeme. Omlouváme se za vzniklé potíže.

porucha vodovodu Čelakovského ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu v ul. Čelakovského z důvodu odstranění poruchy vodovodního řadu. Předpokládaná doba odstávky od 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Milady Horákové

vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodu Milady Horákové od cca 8.00 hod do 10.30 hod z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodní přípojky 17. listopadu

vážení odběratelé,

dnes dojde k opravě poruchy vodovodní přípojky 17. listopadu 2236. Odstávka vody je předběžně stanovena od 7.30 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes od 7.00 hod do 9.30 hod proběhne odstávka vodovodu v Žirči- větev směrem k JUTA a.s. za účelem opravy poruchy. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK