Upravit stránku

Hlášené poruchy

havárie vodovodu Sladkovského ul.

Vážení odběratelé,

dnes v 13.20 hod byla provedena odstávka vodovodu Sladkovského + část Libušina a Fugnerova z důvodu havárie páteřního vodovodu DN200. Práce na odstranění havárie budou započaty po vytyčení kabelových sítí v pondělí v ranních hodinách. Po dobu trvání odstávky bude k dispozici cisterna s pitnou vodou, která je umístěna na sídlišti Fugnerova+Sladkovského. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

porucha kanalizace Bratří Čapků ul.

vážení odběratelé,

dnes proběhne v ul. Bratří Čapků odstranění poruchy kanalizace, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu staveništěm. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Mánesova ul.

vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Mánesova ul. z důvodu odstranění poruchy vodovodu, předpokládaná doba odstávky od 8.30 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Antonína Wágnera

vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Antonína Wágnera z důvodu odstranění poruchy vodovodního řadu. Předpokládaná doba odstávky od cca 8.30 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu El. Krásnohorské- okrajová část

vážení odběratelé,

dne 9.5.2017 od 6.30 hod do 13.30 hod bude provedena odstávka vodovodu El. Krásnohorské- od nábřeží Beneše po objekt La Linea s.r.o. z důvodu přepojení vodovodního řadu. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Virtuální kancelář momentálně mimo provoz

Vážení odběratelé, tímto Vás informujeme, že naše virtuální kancelář je momentálně z technických důvodů mimo provoz.
Na nápravě usilovně pracujeme. Omlouváme se za vzniklé potíže.

porucha vodovodu Čelakovského ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu v ul. Čelakovského z důvodu odstranění poruchy vodovodního řadu. Předpokládaná doba odstávky od 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Milady Horákové

vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodu Milady Horákové od cca 8.00 hod do 10.30 hod z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodní přípojky 17. listopadu

vážení odběratelé,

dnes dojde k opravě poruchy vodovodní přípojky 17. listopadu 2236. Odstávka vody je předběžně stanovena od 7.30 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes od 7.00 hod do 9.30 hod proběhne odstávka vodovodu v Žirči- větev směrem k JUTA a.s. za účelem opravy poruchy. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Hradecká

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Hradecká /jeho části směrem od MILCOMu na Zboží/ z důvodu odstranění havárie vodovodu. Předběžná doba odstávky je stanovena od 7.30 hod do 9.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Macharova ul.

Vážení odběratelé,

dnes od 8,00 hod do cca 11,00 hod proběhne avizovaná odstávka vodovodu Macharova ul. za účelem výměny uzavíracích armatur. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Havárie vodovodu Macharova ul.

Vážení odběratelé,

dne 9.3.2017 došlo k havárii vodovodu na sídlišti Macharova ul. Doba odstávky je předběžně stanovena od 8.15 hod do 11.00 hod. Zároveň je v místě k dispozici cisterna s pitnou vodou po celou dobu odstávky. Po dokončení prací bude provedeno plošné odkalování sítě,- je tedy možné, že bude patrný mírný zákal vody vlivem uvolňování inkrustu pohybem vody v potrubí. Děkuji za pochopení a za komplikace, spojené s odstávkou se omlouváme. Za společnost : Ivo Antonov- provoz VaK 

porucha vodovodu Ve strži

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Ve strži z důvodu odstranění poruchy. Předpokládaná doba odstávky vodovodu je od 8.00 hod do 10 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Husitská

Vážení odběratelé,

dnes bude v dopoledních hodinách provedena krátká odstávka vodovodu na Žižkově z důvodu opravy další poruchy. Předpokládaná doba odstávky od cca 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Pod slévárnou

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodu v ul. Pod slévárnou z důvodu opravy poruchy. Předpokládaná doba odstávky je od cca 8.00 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Husitská

Vážení odběratelé,

dnes bude provedena v dopoledních hodinách odstávka vodovodu Husitská ul. z důvodu odstranění další poruchy vodovodního řadu. Předběžná doba odstávky je od cca 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Husitská ul.

Vážení odběratelé,

zítra, tj.: 22.2.2017 od 8.00 hod do 11.00 hod bude provedena oprava poruchy vodovodu Husitská ul. V místech, dotčených odstávkou pitné vody jsou rozmístěny informační tabulky s vyznačenou dobou trvání odstávky. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Alešova ul.

Vážení odběratelé,

dnes byla provedena oprava poruchy vodovodu Alešova ul. Odstávka vody byla pouze operativní cca 0,5 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes byla provedena oprava poruchy vodovodního řadu v Žirči, odstávky vody byla pouze operativní cca0,5hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK