Upravit stránku

Hlášené poruchy

odstávka vodovodu Husova + Wolkerovo nábřeží + Slovany

Vážení odběratelé,

dne 5.10.2017 od 8.00 hod do 10.00 hod bude provedena odstávka vodovodního řadu v uvedených lokalitách za účelem výměny poškozené armatury DN200. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Havárie vodovodu Slunečná ul.

vážení odběratelé,

dnes bude provedena odstávka vodovodu v lokalitě ul. Slunečná z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu. Doba odstávky od  9.00 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

porucha hydrantu Hradecká ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde v ul. Hradecká k odstávce vodovodu z důvodu odstranění poruchy na nadzemním hydrantu. Předběžná doba odstávky je stanovena od 10.00 hod do 12.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Na vyhlídce

Vážení odběratelé,

dnes bude provedena odstávka vodovodu v části ul. Na vyhlídce z důvodu odstranění poruchy. Předběžná doba odstávky je stanovena od 9.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce části vodovodu Žireč- část od Dr. Rapače směrem k JUTA a.s. za účelem odstranění poruchy vodovodu. Předběžná doba odstávky od 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka části vodovodu Heydukova a Žirecká ul.

Vážení odběratelé,

dnes proběhne avizovaná odstávka vodovodu ve výše uvedených lokalitách z důvodu výměny vodovodních přípojek Heydukova /stavba komunikace/. odstávka je nahlášena od pátku 8.9.2017 a potrvá od 11.00 hod do 14.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Klicperova

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovoduKlicperova ul. z důvodu odstranění havárie vodovodní přípojky. Předběžná doba odstávky je stanovena od 10.00 hod do 12.00 hod. Děkuji za pochopení- I.Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Ve strži

Vážení odběratelé,

dnes dojde k opravě poruchy vodovodu Ve strži. Odstávka vody bude od cca 7.30 hod do 9.30 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Ve Strži

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstranění poruchy vodovodu Ve strži a také k dílčí odstávce jednoho úseku vodovodu. Předběžná doba odstávky od 7.00 hod do 9.30 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov-provoz VaK

porucha vodovodu Vančurova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstranění poruchy vodovodu Vančurova ul. , z tohoto důvodu bude též odstávka pitné vody od cca 8.00 hod do cca 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Ve strži

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodu Ve strži - Dvůr Králové nad Labem z důvodu opravy zjištěné havárie. Předběžná doba odstávky pitné vody od 8.30 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč- část vodovodu za hasičskou zbrojnicí

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu za hasičskou zbrojnicí v Žirči, vzhledem k podmočenému terénu v místě poruchy bude možné provést opravu až následující den, tj. 3.8. - do doby opravy bude uzavřen přívod pitné vody pro cca 3 odběrná místa. MěVaK dodá na místo náhradní zdroj pitné vody, který bude k dispozici po celou dobu odstávky. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Klicperova ul.

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu Klicperova ul. odstávka vody a odstraňení poruchy probíhá od 13.20 hod do 15.00 hod. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

HAVÁRIE HLAVNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU DN400 ČECHOVA UL.

Vážení odběratelé,

dnes v 10.00 hod došlo k havárii hlavního zásobního vodovodního řadu DN400 v Čechově ul. a také k odstávce v úseku Hlávkova- Libušina. Odstávka potrvá do cca 16.00 hod, po provedení opravy bude patrný mírný zákal ve vodovodní síti v centru města, který se postupně odkalováním hydrantů odstraní. Situace bude zcela v normálu v zítřejších ranních hodinách. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie kanalizace Švehlova ul.

Vážení odběratelé,

již druhý den probíhá odstranění havárie na kanalizačním sběrači ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Práce probíhají za provozu na komunikaci při částečném omezení jednoho jízdního pruhu. Též provoz samotného sběrače není nikterak omezen,- prosíme občany o zvýšenou opatrnost při průjezdu a průchodu staveništěm. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov

Porucha vodovodu Spojených národů

Vážení odběratelé,

dnes došlo v ul. Spojených národů k havárii vodovodního řadu a bude tedy provedena částečná odstávka vody v úseku Spojených národů,Jiráskova, Libušina. Předběžná doba odstávky je stanovena od 9.00 hod do 13.00 hod- Děkuji za pochopení
provoz MěVaK

porucha vodovodu Spojených národů

Vážení odběratelé,

dnes došlo v ul. Spojených národů k havárii vodovodního řadu a bude tedy provedena částečná odstávka jednoho úseku u čp. 1618. Předběžná doba odstávky je stanovena od 8.00 hod do 11.00 hod- Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes od 8.30 hod do 11.00 hod bude provedena odstávka vodovodu Žireč- za výstavištěm za účelem odstranění poruchy vodovodního řadu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Pod lesem

Vážení odběratelé,

dne 3.7.2017 od 7.30 hod do 11.00 hod bude provedena dílčí odstávka vodovodu v ul. Pod lesem z důvodu přepojení části vodovodního řadu a přípojek. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Zátopkova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Zátopkova ul. za účelem opravy poruchy vodovodního řadu /v dopoledních hodinách na cca 1,5 hod/. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK