Upravit stránku

Hlášené poruchy

Porucha vodovodu Nový Vorlech

vážení odběratelé,

dnes došlo k opětovné havárii vodovodu ET DN80 na Novém Vorlechu, byla provedena neprodleně odstávka vodovodu a též dovoz cisterny s pitnou vodou. Obnovení dodávky vody se předpokládá v cca 12.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Nový Vorlech

vážení odběratelé,

včera ve večerních hodinách došlo k opětovné havárii vodovodu ET DN80 na Novém Vorlechu, byla provedena neprodleně odstávka vodovodu a též dovoz cisterny s pitnou vodou. Oprava bude probíhat dnes do odpoledních hodin, poté bude postupně obnovena dodávka pitné vody směrem k PČS "u Pavelky" a do horní části zástavby RD vč. odvzdušnění čerpadla a odkalení.Po celou dobu uzavírky bude k dispozici náhradní zdroj- cisterna. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Nový Vorlech

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu Nový Vorlech, opravy a odstávka bude provedena neprodleně, obnovení dodávky vody se předpokládá v cca 12.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Vorlech- K lesu

Vážení odběratelé,

včera v pozdních večerních hodinách došlo v ulici K lesu k havárii vodovodního řadu. Opravy probíhají dnes od 6 hod, předpokládaná doba odstávky pitné vody v uvedené ulici bude do cca 10 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Na vyhlídce

Vážení odběratelé,

dnes dojde k opravě poruchy vodovodu Na vyhlídce- Dvůr Králové nad Labem. Odstávka pitné vody byla avizována předem a bude od cca 8.30 hod do cca 11.30 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodního přivaděče Krkonošská - pásmo kocbeřských VDJ

Vážení odběratelé,

v noci na dnešek došlo k havárii vodovodu Krkonošská ul.- přívod pitné vody do ulic Tyršova, Krkonošská, "Xaverov" + přilehlé lokality. Odstranění havárie bude probíhat od 6.30 hod do cca 10.30 hod. Po tuto dobu bude též provedena odstávka pitné vody v uvedené oblasti. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Fugnerova ul.

vážení odběratelé,

dne 9.7.2018 od 10.00 hod do 16.00 hod bude provedena odstávka pitné vody z důvodu výměny olověné přípojky ve Fugnerově ulici. Odstavený úsek od křižovatky na Karlově po křižovatku Tylova ul. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz MěVaK spol. s r.o.

odstávka vodovodu Čechova ul. + Plk. Švece ul.

Vážení odběratelé,

dne 4.6.2018 od 7.30 hod do 11.30 hod bude provedena odstávka vodovodního řadu v Čechově ul. a Plk. Švece od křižovatky Hlávkova ul. po křižovatku Libušina ul. Důvodem je přepojení nově zbudovaného vodovodu v lokalitě Plk. Švece. Po obnovení provozu vodovodu bude prováděno odkalování dílčích úseků řadu, které přímo souvisí s uvedenými ulicemi, je tedy možný dočasný výskyt zákalu ve vodovodu v centru města, který bude průběžně odkalováním odstraněn. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

odstávka vodovodu Zboží

vážení odběratelé,

dne 30.5.2018 proběhne odstávka vodovodu v obci Zboží u Dvora Králové. Doba odstávky je stanovena od 9.00 hod do 12.00 hod. Důvodem je poškození nadzemního hydrantu motorovým vozidlem. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Nádražní pěšina

Vážení odběratelé,

ve středu 30.5.2018 od 7.30 do 11.30 hod bude probíhat odstávka vodovodního řadu na Nádražní pěšině z důvodu napojení vodovodního řadu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu DN200 - El.Krásnohorské - internát

Vážení odběratelé,

V noci ze soboty na neděli došlo k havárii vodovodního řadu v areálu učiliště a ubytovny El. Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem. Odstávka pitné vody byla provedena ihned /ukončení činnosti pohotovostní služby MěVaK v 0:49 hod /. Odstavený je pouze úsek školy a ubytoven El. Krásnohorské, kam byla druhý den v neděli přistavena cisterna s pitnou vodou. Vzhledem k velkému rozsahu havárie /silně podmáčený terén, potencionální možnost existence dalších inž. sítí+ nutnost demontáže oplocení hřiště/ budou práce zahájeny v pondělí v ranních hodinách po provedení vytyčení sítí. Předpokládaná doba trvání odstávky je do 13.00 hod - 14.5.2018. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Seifertova

Vážení odběratelé,

dnes, tj. 23.4.2018 od cca 8.30 hod do 12.00 hod bude v Seifertově ulici provedena odstávka vodovodu /pouze horní část/ za účelem odstranění poruchy vodovodu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Fugnerova ul.

Vážení odběratelé,

dne 18.4.2018 bude ve Fugnerově ul. provedena odstávka vodovodu z důvodu odstranění poruchy. Předpokládaná doba uzavírky je od 8.30 hod do 12 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov - provoz VaK

odstávkou dotčené lokality: /Fugnerova, Sladkovského, Libušina- část./

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes, tj. 16.4.2018 od cca 8.00 hod do 10.00 hod dojde v Žirči - větev směrem ke Dvoru Králové nad Labem k odstávce vodovodu z důvodu odstranění poruchy. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu horní tlakové pásmo + dopravní uzavírka Vrchlického ul.

Vážení občané,

dne 19.4.2018 bude v ul. Vrchlického probíhat odstávka vodovodního řadu a též dopravní uzavírka ulice z důvodu odstranění poruchy vodovodní přípojky. Odstávka vodovodu je avizována od 9.00 hod do 14.00 hod, dopravní omezení potrvá do 17.00 hod. Omezení dodávky pitné vody se týká následujících ulic: Vrchlického, Pod lesem, Purkyňova, Klicperova, Puchmajerova, Wágnera. Štítného, Máchova a přilehlých bezejmenných ulic. Po dobu odstávky bude náhradní zásobení pitnou vodou odběratelům zajišťovat mobilní cisterna. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Heydukova, Vojanova, Luční

Vážení odběratelé,

dne 6.4.2018 bude ve výše uvedených lokalitách provedena odstávka pitné vody z důvodu odstranění poruchy vodovodního řadu Heydukova ul. Doba odstávky je stanovena od 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes proběhne v Žirči- za výstavištěm dílčí odstávka za účelem odstranění poruchy vodovodu. Předpokládaná doba odstávky je od 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov

porucha vodovodu Husitská ul.

Vážení odběratelé,

dnes došlo k odstranění poruchy vodovodu v ul. Husitská- Dvůr Králové nad Labem /vlivem působení mrazu poškození podzemního hydrantu/. Odstávka vody byla pouze dílčí, v trvání od 8,30 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

havárie odbočné větve z DN400- vodovod Dvůr Králové nad

Vážení odběratelé, 

dnes došlo při provádění prací v ul. Josefa Hory k neočekávané komplikaci a následné odstávce hlavního vodovodu DN400. Dodávka vody byla do 30min. obnovena, vlivem tlakového rázu v potrubí však došlo k zákalu vody v síti. Tento bude v průběhu dne odstraňován odkalením koncových hydrantů, nejvíce postižená místa, zejména pak sociální zařízení, školky, školy atd. budou na požádání zásobeny vodou z cisterny. Lze k tomuto účelu použít naší havarijní linku, kterou uvádíme na titulní webové stránce. Situace se zcela vrátí do normálu ve večerních hodinách dnešního dne. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Josefa Hory

Vážení odběratelé,

dnes budou pokračovat práce na obnově vodovodu Josefa Hory po páteční havárii, bude provedena úseková výměna potrubí a tvarovek -cca 5m a též odstávka vodovodního řadu na dopoledne- od cca 8.00 hod do 12.00 hod. Bude k dispozici cisterna s pitnou vodou, tato bude umístěna u placeného parkoviště naproti prodejně tabáku. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK