Upravit stránku

Hlášené poruchy

havárie vodovodu Vančurova ul.

Vážení odběratelé,

dnes došlo k odstávce vodovodu Vančurova, Sochorova- část, Žídkova a přilehlé ulice z důvodu opravy havárie vodovodu. Doba odstávky je předpokládána od 8,00 hod do 10.00 hod, v případě prodloužení doby odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz MěVaK

havárie vodovodu El. Krásnohorské - učiliště textil. škola

Vážení odběratelé,

dnes došlo v areálu učiliště El. Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem k havárii vodovodu DN200 a nutné odstávce pitné vody pro objekt učiliště a stavební firmu Žižka. Opravy jsou již zahájeny, náhradní zdroj pitné vody přistaven do areálu učiliště, předpokládaná doba odstávky do 15.00 hod dnešního dne.

děkuji za pochopení: Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Sladkovského ul.

Vážení odběratelé,

včera v odpoledních hodinách došlo ve Sladkovského ul. k havárii vodovodu DN200, byla provedena odstávka vody a přistaven náhradní zdroj. Opravy probíhají v dnešních dopoledních hodinách, obnovení dodávek pitné vody předpokládáme do cca 12.00 hod dnešního dne.

děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Rokycanova

Vážení odběratelé,

dnes dojde od 7,30 hod do 12.00hod k odstávce vodovodu Rokycanova ulice ve Dvoře Králové nad Labem z důvodu odstranění havárie. Po dobu odstávky bude v místě k dispozici cisterna s pitnou vodou. Děkuji za pochopení- I. Antonov - provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

vážení odběratelé,

dnes bude provedena odstávka vodovodu v Žirči z důvodu odstranění havárie vodovodu. Odstávka je plánována od 8.00 hod do 11.00 hod. Po dobu odstávky bude k dispozici cisterna s pitnou vodou na zavolání tel. č.: 604742013. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov -provoz VaK

Havárie vodovodu ul. Krkonošská

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu v Krkonošské ulici. Odstávka vody bude provedena dnes od 10:00 hod do cca 13:00 hod v celém pásmu Kocbeřského vodojemu. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody- cisterna, která bude k dispozici po zavolání na pohotovostní službu na čísle : 499 624 558. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha hydrantu Žirecká ul.

vážení odběratelé,

dnes bude provedena odstávka vodovodu v Žirecké ul. z důvodu odstranění poruchy na nadzemním hydrantu. Předpokládaná doba odstávky bude od 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Vančurova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde k dílčí odstávce pitné vody ve Vančurově ulici za účelem opravy poruchy vodovodu. Předpokládaná doba odstávky je od 8.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov

havárie vodovodu E. Krásnohorské DN200

dnes v noci došlo k havárii vodovodu u učiliště v ul. El. Krásnohorské a následně odstávce pitné vody. Práce na opravách již byly zahájeny, v lokalitě bude k dispozici cisterna s pitnou vodou. Předpokládaná doba trvání odstávky je do 14.00 hod. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu 5. května

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodu v ul. 5. května za účelem odstranění poruchy vodovodu. Předpokládaná doba odstávky je stanovena od 8.30 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodní přípojky Jiráskova

Vážení odběratelé,

dnes došlo v Jiráskově ulici k havárii vodovodní přípojky a následné odstávce vody v uv. ulici. Je k dispozici náhradní zásobení vody /cisterna/, která bude k dispozici po celou dobu trvání opravy. Předpokládaná doba trvání opravy je do 13.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

odstávka vodovodu Vančurova ul.

Vážení odběratelé,

zítra, tj.: 2.4.2019 od 8.00 hod do 10.00 hod bude provedena odstávka vodovodu Vančurova ul. z důvody opravy poruchy ventilu. V lokalitě budou dnes rozmístěny informační tabulky o předmětné odstávce. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Drtinova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodu Drtinova ul. za účelem odstranění poruchy vodovodu. Předpokládaná doba odstávky je stanovena od 9.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Pod slévárnou

Vážení odběratelé,

zítra, tj.: 2.4.2019 dojde k odstávce vodovodu ul. Pod slévárnou za účelem odstranění poruchy. Předběžná doba trvání odstávky je stanovena od 8.30 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Slunečná

Vážení odběratelé,

dnes došlo v ul. Slunečná k havárii vodovodu a bude nutná odstávka pitné vody. Tato bude v trvání od 9.45 hod do 12.00 hod. Poté bude probíhat postupné napouštění vodovodu a též odkalování sítě. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

Porucha vodovodu ul. Alešova + zatopení přečerpávací stanice pro Lipnici - AKTUALIZOVÁNO

AKTUALIZOVÁNO - čerpadla byla opravena, tlak v Lipnici už je opět v normálu.

Vážení odběratelé, 
dnes tj. 11.03.2019 došlo k poruše vodovodního řadu v ul. Alešova. Následkem této poruchy došlo k zatopení přečerpávací stanice pro Lipnici a poruše čerpadel. Upozorňujeme tímto, že v Lipnici bude až do opravy těchto čerpadel nízký tlak vody, případně může dojít k přerušení dodávky vody. Prosíme odběratele v Lipnici aby se proto snažili šetřit vodou. Na opravě usilovně pracujeme.
Náhradní zdroj pitné vody - cisterna, bude přistavena v Lipnici u školky.

Děkujeme za pochopení.

Alfréd Pohl -provozní technik Měvak

odstávka vodovodu Čelakovského ul.

Vážení odběratelé,

dne 11.3.2019 od 7.30 hod do 12.00 hod proběhne odstávka části vodovodu v Čelakovského ulici za účelem přepojení provizorního zásobení lokality pitnou vodou. Dotčení odběratelé budou informování lístky ve schránce s uvedeným trváním uzavírky.

děkuji za pochopení: Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Seifertova

Vážení odběratelé, dnes dojde k odstávce vodovodu Seifertova ul. z důvodu opravy havárie vodovodu. Předpokládaná doba trvání odstávky je od 8.30 hod do 11.00 hod.

Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

Havárie vodovodu Fügnerova

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu ve Fügnerově ulici. Odstávka vody bude provedena dnes od 8:00 hod do cca 15:00 hod, zároveň je provedena uzavírka této ulice po dobu opravy. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody - cisterna. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodní přípojky Čelakovského

Vážení odběratelé,

dnes dojde k avizované odstávce vodovodu v části ul. Čelakovského z důvodu odstranění poruchy na vodovodní přípojce. Od včerejšího dne jsou v lokalitě rozmístěny informační tabulky- vyznačená doba odstávky od 8.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK