Upravit stránku

Hlášené poruchy

odstávka vodovodu Vančurova ul.

Vážení odběratelé,

zítra, tj.: 2.4.2019 od 8.00 hod do 10.00 hod bude provedena odstávka vodovodu Vančurova ul. z důvody opravy poruchy ventilu. V lokalitě budou dnes rozmístěny informační tabulky o předmětné odstávce. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Drtinova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodu Drtinova ul. za účelem odstranění poruchy vodovodu. Předpokládaná doba odstávky je stanovena od 9.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Pod slévárnou

Vážení odběratelé,

zítra, tj.: 2.4.2019 dojde k odstávce vodovodu ul. Pod slévárnou za účelem odstranění poruchy. Předběžná doba trvání odstávky je stanovena od 8.30 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Slunečná

Vážení odběratelé,

dnes došlo v ul. Slunečná k havárii vodovodu a bude nutná odstávka pitné vody. Tato bude v trvání od 9.45 hod do 12.00 hod. Poté bude probíhat postupné napouštění vodovodu a též odkalování sítě. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

Porucha vodovodu ul. Alešova + zatopení přečerpávací stanice pro Lipnici - AKTUALIZOVÁNO

AKTUALIZOVÁNO - čerpadla byla opravena, tlak v Lipnici už je opět v normálu.

Vážení odběratelé, 
dnes tj. 11.03.2019 došlo k poruše vodovodního řadu v ul. Alešova. Následkem této poruchy došlo k zatopení přečerpávací stanice pro Lipnici a poruše čerpadel. Upozorňujeme tímto, že v Lipnici bude až do opravy těchto čerpadel nízký tlak vody, případně může dojít k přerušení dodávky vody. Prosíme odběratele v Lipnici aby se proto snažili šetřit vodou. Na opravě usilovně pracujeme.
Náhradní zdroj pitné vody - cisterna, bude přistavena v Lipnici u školky.

Děkujeme za pochopení.

Alfréd Pohl -provozní technik Měvak

odstávka vodovodu Čelakovského ul.

Vážení odběratelé,

dne 11.3.2019 od 7.30 hod do 12.00 hod proběhne odstávka části vodovodu v Čelakovského ulici za účelem přepojení provizorního zásobení lokality pitnou vodou. Dotčení odběratelé budou informování lístky ve schránce s uvedeným trváním uzavírky.

děkuji za pochopení: Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Seifertova

Vážení odběratelé, dnes dojde k odstávce vodovodu Seifertova ul. z důvodu opravy havárie vodovodu. Předpokládaná doba trvání odstávky je od 8.30 hod do 11.00 hod.

Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

Havárie vodovodu Fügnerova

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu ve Fügnerově ulici. Odstávka vody bude provedena dnes od 8:00 hod do cca 15:00 hod, zároveň je provedena uzavírka této ulice po dobu opravy. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody - cisterna. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodní přípojky Čelakovského

Vážení odběratelé,

dnes dojde k avizované odstávce vodovodu v části ul. Čelakovského z důvodu odstranění poruchy na vodovodní přípojce. Od včerejšího dne jsou v lokalitě rozmístěny informační tabulky- vyznačená doba odstávky od 8.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Mánesova ul.

Dne 4.2.2019 bude provedena odstávka pitné vody v ul. Mánesova z důvodu odstranění poruchy, předpokládaná doba odstávky je od 6.00 do 11.00 hod.  Již dnes ve večerních hodinách bude provedena manipulace na síti za účelem snížení průtoku v poruchou poškozeném úseku potrubí, omluvte prosím případný dočasný mírný zákal vody ve spotřebišti. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov -provoz VaK

 

porucha vodovodu Na příčce

Vážení odběratelé,

zítra, tj. 29.1.2019 bude provedena v ul. Na příčce odstávka vodovodu od 8.00 hod do 11.30 hod. Důvodem je oprava poruchy vodovodu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodní přípojky Tyršova ul.

dne 21.1.2019 došlo v Tyršově ulici u čp. 419 k havárii vodovodní přípojky lPe DN32. K havárii došlo vlivem použití nevhodné spojky potrubí, kterou byla přípojka spojena v místě křížení trasy nové dešťové kanalizace.- (MěVaK s.r.o. D.K.n/L tuto zakázku neprováděl). Oprava byla provedena během včerejšího dne, včetně zásypu a zhutnění výkopu, definitivní povrch komunikace bude zhotoven dle podmínek správce komunikace v termínu dle dispozic obalovny živičných směsí, resp.  vhodných klimatických podmínek pro provedení asfalto-živičného povrchu. Do doby definitivní úpravy povrchu bude MěVaK provádět údržbu povrchu výkopu v místě havárie.

děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Spojených národů

Vážení odběratelé,

na dnešek v noci došlo v ul. Spojených národů k havárii vodovodu ET DN125. Odstávka vody byla provedena od křižovatky Nerudova- Spoj. národů až po Nový Vorlech. Po dobu provádění opravy bude  dle tech. možností k dispozici náhradní zdroj pitné vody u jídelny "Fjodor". Odstranění havárie a odstávka vody bude v trvání od 7.00 hod do cca 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov

porucha vodovodu Pod hřištěm

vážení odběratelé,

dnes dojde k dílčí odstávce vodovodu ul. Pod hřištěm z důvodu opravy poruchy vodovodního řadu. Předpokládaná doba odstávky je od 7,30 do 10,30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Heydukova

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu Heydukova ul. Odstávka vody bude provedena dnes od 15 hod do zítra 21.11. cca 12 hod. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody .- cisterna. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Jiráskova, Spojených národů, Nový Vorlech

Vážení odběratelé,

zítra, tj.: 31.10.2018 od 7.30 hod do 11.00 hod bude provedena odstávka pitné vody z důvodu provádění prací na vodovodním řadu Spojených národů. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Slunečná ul.

Vážení odběratelé,

dne 4.10.2018 bude provedena odstávka pitné vody v oblasti "Bajrák", tj. Slunečná, Na vyhlídce, Výsluní, Okružní z důvodu odstranění havárie vodovodu. V lokalitě jsou umístěny informační tabulky s datem a trváním odstávky- od 8.30 hod do 11.30 hod. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Libušina- Fugnerova

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu v lokalitě sídliště Libušina- Fugnerova ul. Odstávka vody bude od cca 8.30 hod do cca 13.00 hod. Po dobu odstávky bude k dispozici cisterna s pitnou vodou, která bude umístěna na parkoviště sídliště. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Alešova

vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodního řadu v části ulice Alešova z důvodu odstranění havárie vodovodu. Předpokládaná doba odstávky je od 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Pod Safari, Odbojářů, Roháčova-část

Vážení odběratelé,

dne 10.9.2018 od 7.30 do 11.30 hod bude v uvedené lokalitě provedena odstávka pitné vody z důvodu obnovy armaturní komory a vodovodu Pod Safari. V dotčené lokalitě jsou již dnes umístěny informační tabulky. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK