Zavádění měsíčních záloh od ledna 2016 - aktualizováno

Vážení odběratelé,

z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné a stočné na pravidelné měsíční částky, zavádíme od ledna 2016 placení záloh na vodné a stočné. 

Vážení odběratelé,

z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné a stočné na pravidelné měsíční částky, zavádíme od ledna 2016 placení záloh na vodné a stočné. Tato změna se týká jen tzv. maloodběrů (tj. domácností a firem s malým odběrem vody), zálohy se nedotknou firem a společností s velkým odběrem vody, které mají již nyní nastaveno pravidelné měsíční vyúčtování.

Vítáme fakt, že této možnosti k dnešnímu dni již využila téměř polovina našich odběratelů. V této souvislosti bych rád upozornil naše odběratele na skutečnost, že počínaje rokem 2017 budou probíhat odečty vodoměrů pouze jedenkrát ročně a tudíž ti, kteří nebudou mít sjednán režim zálohových plateb, musí počítat s významnými doplatky. Vzhledem k tomu, že je nastavena možnost zálohových plateb, nebudeme přistupovat na režim splátkových kalendářů u dlužných plateb.

Současně s touto možností sjednání zálohových plateb probíhá aktualizace smluvních vztahů z důvodu splnění nových legislativních požadavků daných novelou č. 275/2013 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích, která vstoupila v platnost 1. ledna 2014.

K dnešnímu dni dále evidujeme řadu odběratelů, kteří do dnešního dne neuzavřeli zádnou smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Tito odběratelé budou znovu písemně vyzváni k uzavření této smlouvy a v případě, že z jejich strany nedojde k uzavření předmětné smlouvy, budeme nuceni postupovat podle §9 zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění a dojde k přerušení či omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení či omezení.

Ti, kteří této možnosti uzavření smlouvy či aktualizace stávající smlouvy ještě nevyužili, případně mají zájem o sjednání zálohových plateb, mohou navštívit sídlo naší společnosti a to v pondělí a ve středu od 7:00 - 17:00 hod. nebo v pondělí, čtvrtek a v pátek od 7:00 - 14:00 hod.Případně můžete pro další informace či schůzku kontaktovat Mgr. Lucii Haasovou tel.: 499 628 651, mail: lucie.haasova@mevakdknl.cz.

 

 

Ing. Petr Mrázek

Jednatel společnosti

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti