zadání provedení podkladů pro zpracování rizikové analýzy výskytu nebezpečných látek

Vážení občané,

Město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s MěVaK spol. s r.o. a též s předními odborníky v oblasti hydrogeologie provedlo zadání zpracování dokumentace za účelem provedení rizikové analýzy stran výskytu chlorovaných uhlovodíků v surové vodě, kterou MěVaK čerpá z hlubinných zdrojů cenomanské zvodně královédvorské synklinály. V minulých letech docházelo k nárůstům koncentrací některých uhlovodíkových sloučenin v surové vodě, cílem tohoto zadání bude stanovení dalšího postupu a provedení nezbytných kroků, vedoucích k eliminaci rizik kontaminace vodních zdrojů ve Dvoře Králové nad Labem. V této chvíli jsou již prováděny nezbytná opatření k omezení koncentrací těchto látek v čerpané vodě, a díky stripovacím kolonám, které jsou instalovány na úpravně vody, jsou ve výsledku odstraněny těkavé látky z pitné vody tak, aby tato vyhovovala parametrům pro dodávku do spotřebiště.

Město D.K.n/L- Ing. Ctirad Pokorný: provádí celkovou koordinaci zadání, termínový a pracovní harmonogram

MěVaK D.K.n/L- I. Antonov- provádí projekční přípravu, zpracování odborného posudku+ návrh nutných opatření na síti do doby zpracování analýzy

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti