Rozhovor s jednatelem společnosti na otázku zdražení vodného a stočného

Na svém prosincovém zasedání zastupitelé schválili, že se cena za vodné a stočné od 1. ledna 2019 zvýší téměř o 4 koruny na 83,83 Kč. Na důvody zdražení jsme se zeptali Ing. Petra Mrázka, jednatele společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., která ve městě provozuje vodohospodářskou infrastrukturu. 

Petr Mrázek: „Je nezbytné, aby docházelo k obnově zastaralé vodohospodářské infrastruktury“
Na svém prosincovém zasedání zastupitelé schválili, že se cena za vodné a stočné od 1. ledna 2019 zvýší téměř o 4 koruny na 83,83 Kč. Na důvody zdražení jsme se zeptali Ing. Petra Mrázka, jednatele společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., která ve městě provozuje vodohospodářskou infrastrukturu. 
„Důvod je jednoduchý – navýšení nájemného, které naše společnost platí vlastníkovi vodovodní a kanalizační infrastruktury, tedy městu Dvůr Králové nad Labem. Dosud jsme ročně platili 12,4 mil. Kč, od nového roku to bude 15 mil. Kč. Tuto částku jsme povinni rozpočítat do kalkulace vodného a stočného. Jsem rád, že i přesto, že rostou ceny energií, minimální a doporučená mzda a další položky, tak kroky, které jsme nastartovali před 3 roky, nám umožnily úsporou v jiných položkách držet cenu vodného a stočného.“  

Ale při zdražení vodného a stočného před 3 roky jste tvrdil, že díky tomu budete moci realizovat opatření, které udrží cenu vodného a stočného?
A to je také pravda. Díky tomu jsme za poslední 3 roky nakoupili novou techniku za téměř 12 mil. Kč, a tím významně snížili náklady za její pronájem a za údržbu techniky staré. Dále jsme zrealizovali řadu opatření v monitoringu, opravili množství skrytých poruch, a tím postupně snížili procento ztrátové vody téměř o 10 %. Tehdy to ale nebyl jediný důvod zvýšení ceny. Tím hlavním bylo doporučení finančního úřadu ohledně změny poměru rozpočítávání nájemného mezi vodné a stočné. A to se také promítlo do tehdejšího zdražení. Díky těmto opatřením jsme byli schopni i přes růst jiných nákladů držet cenu vodného a stočného a ne ji každoročně zvyšovat jako v jiných městech. Nadcházející zvýšení ceny je tak skutečně pouze odrazem navýšení nájemného, které jsme povinni promítnout do kalkulace.            

Co je poté důvodem zvýšení nájmu?
I to je zcela jednoduché. Součástí schválení nové ceny vodného i stočného bylo schválení plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2019–2028. Zákonnou povinností každého vlastníka infrastruktury je vytvořit tento plán v horizontu 10 let a s využitím určitých směrných čísel vycházejících ze stavu a stáří naplánovat investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury. V našem případě se jedná o částku 183,5 mil. Kč, kterou by měl vlastník, tedy město, v průběhu 10 let proinvestovat. Jedním ze základních zdrojů financování těchto investic jsou prostředky z provozování vodovodu a kanalizace a těmi je v našem případě nájemné. To ve vodném a stočném vybereme od občanů a firem a následně poskytneme městu právě k financování plánu obnovy. Tuto snahu města je třeba vnímat velice pozitivně, neboť je to skutečně nezbytný krok k obnově zastaralé vodohospodářské infrastruktury, která je mnohdy na hranici životnosti. Kdyby k naplňování plánu obnovy docházelo i v minulosti, nemuseli jsme v současnosti řešit, že nám mizí 50 % vody v síti a MěVaK realizuje zhruba 100 oprav ročně.     

A proč je větší nárůst v položce stočné než vodné?
Tím důvodem je právě schválený plán obnovy, neboť je naši povinností nájemné rozpočítat do položky vodné a stočné v poměru, v jakém předpokládá plán obnovy investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury a ten činí 26% do vody a 74% do kanalizace a tudíž se zvýšení promítá více v položce stočného než vodného. 

Dá se očekávat nějaký vývoj v ceně vodného a stočného?
Cenu vodného a stočného můžou v podstatě ovlivnit pouze významné změny ve vstupujících nákladových položkách, jako je nájemné, cena za čištění odpadních vod, poplatky za odběr podzemních vod apod.   
 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti