Opětovné zprovoznění systému zásobování vodou pro horní tlakové pásmo

Vážení odběratelé,

v průběhu prosince 2017 a ledna 2018 byly provedeny nezbytné kroky k opětovnému zprovoznění "Starého pramene", který zásobuje pitnou vodou nemocnici a horní tlakové pásmo vodovodní sítě ve Dvoře Králové nad Labem. V loňském roce došlo k jeho nucené odstávce z důvodu nevyhovující hodnoty PH a výskytu zápachu, který byl dle hydrogeologa způsoben nadměrnými prosaky dešťových vod do sběrné jímky radiálního zářezu v objektu prameniště. Byla tedy provedena odstávka tohoto zdroje a provizorní přepojení části města na pásmo hlavních vodojemů. V průběhu prosince a ledna byla dílčími rozbory monitorována kvalita surové vody v prameništi, zároveň byl zhotoven odkalovací řad v areálu "Starého vodojemu", osazena vypouštěcí armatura a po posledním odebraném vzorku, který byl již v pořádku, provedeno částečné obnovení provozu nátokového potrubí ze starého pramene. Předpokládáme, že za příznivého vývoje situace bude provoz zcela obnoven v průběhu února 2018.

za společnost: Ivo Antonov- provoz VaK

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti