odstávka vodovodu pásma Kocbeřských vodojemů

Vážení odběratelé, 

dne 5.5.2020 od 7.30 hod do 15.30 hod bude provedena odstávka vodovodu tlakového pásma "Kocbeřského vodojemu", jedná se zejména o následující lokality:

- Krkonošská ul. a její bezejmenné odbočky

- Nová Podharť a její odloučené části

- Nová Tyršova 

- Tyršova -část

- oblast "Xaverova" a odbočné komunikace

- Nedbalova a propojovací komunikace do Nové Tyršovy 

- Vrchlického ul.- pouze část

- Polní

- Zahradní

- R. A. Dvorského /část/

- další přidružené lokality k výše uvedeným

 

podrobné info k odstávce je popsáno níže:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice bude odstávka probíhat za zpřísněných hygienických podmínek dle nařízení vlády ČR podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Důrazně apelujeme na odběratele, aby se pro odstávku předzásobili pitnou vodou v libovolném množství dle vlastních potřeb (např. napustit si vodu do umyvadel, van, případně jiných vhodných nádob). Náhradní dodávka pitné vody bude zajištěna z mobilní cisterny, kterou bude po celou dobu voda rozvážena do spotřebiště o čemž budou odběratelé upozorněni zvukovým a světelným signálem.

 Odběratelé, kteří budou používat vodu z mobilní cisterny, budou muset dodržovat tato opatření:

  • Pitnou vodu z cisterny bude do přinesených nádob odběratelům točit pouze obsluha Měvak
  • Odběratelé budou stát u cisterny v rozestupech min. 2 m a mít ochranné roušky a rukavice
  • Občané starší 65 let mohou využít pomoci obsluhy s donáškou na hranici pozemku (v těchto případech prosím kontaktujte Měvak: 499628669 nebo na info@mevakdknl.cz nejpozději do pondělí 4.5.2020 do 12:00)
  • Pro občany, kteří se nacházejí v režimu karantény a nemají možnost se předzásobit, zajistí během odstávky dodávku balené pitné vody krizové oddělení města (v těchto případech prosím kontaktujte s předstihem Ing. Pavla Leva: 499318228, lev.pavel@mudk.cz).

 

Zvláštní režim odstávky vody, resp. dobu jejího trvání budou mít přímí odběratelé v Krkonošské ulici, kteří přímo souvisí s probíhající stavbou. Tito budou o změnách upozorněni jinými informačními letáky na ploty, sloupy atd. Jedná se o odběratele, kteří budou přepojováni na nové vodovodní přípojky a odbočné větve nového vodovodu. Tito budou mít k dispozici cisternu s obsluhou, která bude trvale umístěna odbočce ke hřbitovu u čp. 662., též doba odstávky je pro ně prodloužena do 20.00 hod.

 

děkuji za pochopení :

Ivo Antonov - odpovědný zástupce MěVaK spol. s r.o. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti