obnova vodovodu a kanalizace Zborovská ul.

Vážení odběratelé,

v současné době započaly přípravné práce, které předcházejí následné výměně vodovodu a kanalizace ve Zborovské ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Tato stavba bude probíhat ve dvou etapách, začátek je předběžně naplánován již tento měsíc, rozsah prací bude výměna vodovodního řadu, kanalizačního sběrače a také výměna vodovodních a kanalizačních přípojek, v případě, že jejich současný technický stav již nevyhovuje ,- tzn. olověné, ocelové a měděné vodovodní přípojky a staré betonové kanalizační přípojky. V rámci stavby je kalkulováno s výměnou přípojky pod komunikací a chodníkem, kde bude přípojka napojena na původní potrubí z nemovitosti, nebo pozemkové parcely. Výměnu zbylého úseku přípojek si v případě nutnosti  zajistí majitel připojené nemovitosti svépomocí, či externí stavební firmou. Nebude v časových možnostech MěVaKu s.r.o. D.K.n/L provádět tyto přidružené práce - /bourání chodeb v domech, průrazy základy, zemní a montážní práce na pozemku odběratelů, atd./. Zároveň také platí, že jeden objekt disponuje jednou vodovodní a jednou kanalizační přípojkou, kterou dle výše uvedeného napojí MěVaK spol. s r.o. v rámci stavby. Veškeré případné další přidružené přípojky si zajistí dotčený majitel pozemku, či objektu externě.

Z hlediska dopravní infrastruktury ve Zborovské ulici bude provedena uzavírka místní komunikace ve dvou etapách, které budou upřesněny po dodání zhotovitelem PD na DIO, a také následně zveřejněny na webu MěVaK spol. s r.o. a také Města Dvůr Králové nad Labem.

Definitivní povrchy komunikace a chodníků budou upraveny pouze provizorně do výše aktuální nivelety terénu betonovou stabilizací, případně provizorní úpravou směsí ABJ pouze v rámci výkopu po vodovodu, kanalizaci a přípojkách.

za společnost : Ivo Antonov - stavbyvedoucí MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti