Novinky ke kanalizaci v městské části Žireč

Od 1.5. 2023 převzala naše společnost do zkušebního provozu novou  kanalizaci a čistírnu odpadních vod v městské části Žireč a následně došlo k samotnému spuštění vlastní čistírny. Po informační kampani směřované k dotčeným subjektům dochází k průběžnému uzavírání smluv o odvádění odpadních vod a k napojování jednotlivých domácností na tuto veřejnou kanalizaci.  
 

Po celou dobu tohoto zkušebního provozu tj. do 30.4.2024 nebude účtováno žádné stočné a veškeré náklady spojené s provozem bude hradit město Dvůr Králové nad Labem. K dnešnímu dni toho již využila téměř polovina dotčených subjektů a uzavřela s naší společností smlouvu o odvádění odpadních vod a velká většina z nich je průběžně dle technických možností připojována na tuto veřejnou kanalizaci.

Proto vyzýváme i další subjekty, kteří doposud nezahájili s naší společností jednání o uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a nevyužili možnosti využívat veřejnou kanalizaci, aby se obrátili na naši společnost ve věcech smluvních na

paní Gabrielu Schreiberovou tel: 778 962 321 a ve věcech technických pana Ing. Jaroslava Šáfra tel: 778 420 666.
Čím více bude napojených subjektů na tuto veřejnou kanalizaci v co nejkratším čase,  tím efektivněji bude vlastní čistírna čistit odpadní vody.        

 

Ing. Petr Mrázek
Jednatel společnosti

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti