MěVaK zahájil rekonstrukci královédvorské čistírny odpadních vod

TZ – 24. srpna 2022

Dvůr Králové nad Labem – Dnešního dne zahájily Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., první etapu „Modernizace a intenzifikace ČOV Dvůr Králové nad Labem“.

„Pro nás se jedná se o zcela zásadní investici, a to jak svým rozsahem, tak i nákladem,“ říká jednatel společnosti Petr Mrázek a pokračoval: „Předmětem rekonstrukce jsou objekty vstupní čerpací stanice, hrubého mechanického předčištění a biologického čištění včetně doplnění denitrifikační zóny a technologie pro účinné srážení sloučenin fosforu, čímž bude čistírna schopna výkonově plnit všechny koncentrační limity dané nařízením vlády.“

Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách. „První etapa, kterou si zajišťujeme sami, obsahuje realizaci základní stavební připravenosti včetně nových potrubních tras pro realizaci etapy druhé, která bude obnášet obnovu a výměnu technologických celků včetně nové elektroinstalace a dispečinku,“ vysvětluje Petr Mrázek.  

První etapa modernizace čističky přijde MěVaK na 7 mil. Kč bez DPH a společnosti ji financovat bude z vlastních prostředků. „Předpokládáme, že druhá etapa přijde na zhruba 60 mil. bez DPH a bude financována jak z vlastních prostředků, tak z úvěru. Současně budeme podávat žádost do 21. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci programu ´Životní prostředí 2021-2027´ s cílem získat dotaci určenou na intenzifikaci čistíren. Zde může rozsah podpory dosáhnout až 30 % nákladů,“ upřesňuje jednatel společnosti Petr Mrázek s tím, že v současné době se připravuje výběrové řízení na výběr zhotovitele druhé etapy a poté bude známa i přesná cena díla.

Druhá etapa modernizace a intenzifikace královédvorské čistírny odpadních vod by se měla uskutečnit v příštím roce. „Na podzim 2023 by pak mělo dojít k předání díla a zahájení zkušebního provozu,“ dodává Petr Mrázek.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti