MěVaK nabídne odběratelům novou službu – dálkový odečet vodoměrů

Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem připravila pro odběratele po několika měsících příprav a testování novou službu. Jedná se o novou technologii dálkových odečtů vodoměrů, tzv. Smartmetering. Zjednodušeně řečeno, jedná se o on-line propojení vašeho vodoměru s informačním systémem společnosti s možností vzájemného využívání a sdílení získaných dat z vodoměru.

Předpokladem poskytnutí této služby je osazení vodoměru tzv. odečtovou hlavou, která přes loT sítě on-line komunikuje s informačním systémem, kam přenáší veškerá data získaná z vodoměru.

Co toto řešení přináší? Předně je to soukromí každého našeho odběratele, neboť odečty vodoměrů probíhají bez nutnosti vstupu do nemovitosti. Současně se minimalizuje riziko chybných odečtů a hlavně umožňuje mít spotřebu vody pod kontrolou 24 hodin s možností zpětného náhledu na jakékoliv období. Hlavním cílem této služby je sdílení získaných dat s odběrateli.

Příjemci této služby budou mít tato data zpřístupněna ve virtuální kanceláři, která je již několik let součástí našich webových stránek. Vedle již dostupných údajů, jako je přehled  fakturace či historie odečtů vodoměrů, získají nově informace o aktuální spotřebě vody v grafické podobě i zpětně, porovnání skutečné spotřeby vody s jejich aktuálními zálohami a největší přidanou hodnotou je možnost nastavení tzv. alarmů. Tedy stavů, kdy dochází na konkrétním odběrném místě k nějakým nechtěným situacím.

Základními alarmy budou nulová spotřeba, trvalý únik, vyšší než očekávaná spotřeba, nižší než očekávaná spotřeba, nízká teplota – hrozící zamrznutí vodoměru. O všech těchto alarmech budou odběratelé okamžitě informování upozorňujícím e-mailem.

Věřím, že tato možnost bude vítaným krokem nejen u firemních odběratelů či bytových domů, ale i u běžných odběratelů. Tato služba bude poskytnuta pouze tomu, kdo o ni jednak projeví zájem za podmínek, za kterých bude nabízena, jednak tam, kde bude technicky možné odečtovou hlavu instalovat.

Více informací zájemcům rádi sdělíme v sídle společnosti, obracejte se na pana Alfréda Pohla, tel.: 732 300 813, e-mail: alfred.pohl@mevakdknl.cz.

Ing. Petr Mrázek
jednatel společnosti
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti