informace k provádění stavební zakázky "Obnova vodovodu a kanalizace Nedbalova - Vrchlického- Dvůr Králové nad Labem"

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že se objevují dotazy občanů na některé městské zastupitele stran způsobu provádění prací na uvedené stavbě, pokusím se je několika větami zodpovědět, či alespoň nastínit skutečnosti, provázející tuto uvedenou stavbu.:

Proč se postupuje "pomalu" a pouze s omezeným počtem pracovníků?

Postup prací je stanoven v návaznosti na technologii pokládky nových vodovodních potrubí ve vztahu k souběžně vedoucím, již existujícím vodovodním řadům tak, aby se zamezilo jejich poškození vlivem odhalení delšího úseku hrdlových trubek a jejich samovolnému "rozpojení" vlivem hydrodynamického přetlaku ve vodovodní síti, resp. spotřebišti. Navýšení počtu pracovníků by tedy ve výsledku nemělo nikterak výrazný efekt.- výkop musí být prováděn postupně se současným zásypem a hutněním.

Proč se výkop po pokládce vodovodů zasypal a nyní se dělá souběžně nový?

protože současný výkop je hlouben pro kanalizační sběrač DN400, který vede souběžně s několika vodovodními řady z hlavních akumulačních nádrží ve vzdálenosti cca 1m od vodovodního přivaděče, a hrozí tedy nebezpečí jeho poškození z důvodů výše uvedených. Opět je nutné potrubí odhalovat pouze na délku cca 4m.- /tento postup je mimo jiné schválen též stavebním dozorem/.

Budou zde probíhat nějaké další přeložky sítí mimo vodovodu a kanalizace?

 Ano, již probíhá výstavba plynovodu a bude následovat vyvolaná nutná přeložka plynového potrubí OC DN100 z důvodu nedodržení odstupové vzdálenosti od kanalizačního sběrače DN400. Na provedení této přeložky v současné době spolupracujeme se zhotovitelem a investorem plynárenského zařízení.

Závěrem zbývá jen poděkovat občanům za trpělivost stran dopravních komplikací, spojených s uzavírkou ulice Vrchlického a Nedbalova, je též na místě ujištění, že po technické a bezpečnostní stránce probíhají práce pod soustavným dozorem kontrolních orgánů dle platné legislativy.

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí MěVaK spol. s r.o.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti