info o průběhu stavebních zakázek MěVaK

Vážení občané,

MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem v současné době dokončuje napojení nově zbudovaného vodovodu a kanalizace v Čelakovského ulici na odbočné větve Na příčce a Zborovská, kde proběhlo na základě nedávného vodoprávního řízení rebilancování odtokových poměrů uvedených lokalit a v návaznosti na to též úprava přelivné hrany odbočné revizní šachty v ulici Zborovská. K původnímu rozsahu prací tedy jsou tedy přidruženy práce na zhotovení odboček do jednotlivých ulic, resp. odbočných komunikací z Čelakovského ul. a to v obou směrech. Práce probíhají v souladu s harmonogramem zhotovitele povrchu vozovky a chodníků.

Stran obnovy vodovodů a kanalizace na křižovatce Nedbalova a Vrchlického ul. byly zahájeny zemní práce ve smyslu sondáže všech zjištěných vodovodních řadů, jejich polohy a počty nesouhlasí s technickými podklady, které ma MěVaK k dispozici, bude tedy nutné provést též laboratorní vzorkování vody v několika vodovodních řadech, z důvodu zjištění napojených tlakových pásem. Následně bude stanoven postup prací při jejich výměnách a případných propojení. Kanalizace bude zrekonstruována kompletně, vč. nutných výměn přípojek. Situaci výrazně komplikuje uložení ostatních sítí ve vozovce a také velice silná vrstva asfalto-živičné směsi, která místy dosahuje mocnosti 0,45m. Navzdory těmto okolnostem je reálný předpoklad, že  bude stavba dokončena v termínu.

Dnešním dnem byly také zahájeny práce na prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Vorlech, kde MěVaK provádí pouze montážní práce a dodávku vodoinstalačního materiálu.

Děkujeme občanům za trpělivost stran všech dopravních omezení, způsobených stavebně- inženýrskou činností MěVaKu a jejich subdodavatelů a za způsobené komplikace se omlouváme.

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí MěVaK

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti