Cena vody v roce 2024

V roce 2024 budou odběratelé ve Dvoře Králové nad Labem hradit za vodné a stočné celkem 111,53 Kč/m3 včetně DPH (99,58 Kč/m3 bez DPH). Vodné bude činit 44,59 Kč/m3 včetně DPH (39,81 Kč/m3 bez DPH) a stočné 66,94 Kč/m3 včetně DPH (59,77 Kč/m3 bez DPH). Navýšení ceny o zhruba 5,5 % včetně DPH schválili na svém prosincovém zasedání zastupitelé města. Cena stočného byla schválena jako solidární pro všechny městské části města včetně Žirče, kde však bude stočné fakturováno až od května, tedy po ukončení zkušebního provozu tamní nové čističky.

Občané tak zaplatí za kubík odebrané a vypuštěné vody o 5,77 Kč včetně DPH více než v roce 2023. „Do kalkulace ceny se promítlo jednak zvýšení nájemného, které společnost MěVaK Dvůr Králové nad Labem zaplatí městu za pronájem vodohospodářské infrastruktury, kterou provozuje, a také neustálý růst cen energií, materiálů a nakupovaných služeb potřebných pro provoz,“ vysvětluje jednatel společnosti MěVaK Petr Mrázek a doplňuje: „Růst ceny energií se promítl do kalkulace ceny vodného, co se týká stočného, to se nám naopak daří držet na přijatelné výši, a to i s ohledem na probíhající rekonstrukci městské čistírny odpadních vod.“ Celkové navýšení ceny pro odběratele ovlivnila i změna sazby DPH pro vodné a stočné, která se od ledna zvýší z 10 na 12 %.

Nájemné MěVaKu bude v roce 2024 činit o 2 mil. Kč více než dosud, tedy 17 mil. Kč bez DPH. „V nastaveném modelu provozování je nájemné základním zdrojem pro financování obnovy vodohospodářské infrastruktury, do níž plánujeme v příštím roce investovat skoro 50 mil. Kč. Jak upozornil jednatel Petr Mrázek, pokud by vodohospodářská infrastruktura byla v majetku MěVaKu, společnost by hradila její obnovu ze svých zdrojů a tyto finance by pak byly v plné výši promítnuty do ceny vodného a stočného,“ říká starosta města Jan Jarolím.

Zastupitelé zároveň schválili Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2024 až 2033, který obsahuje seznam plánovaných akcí, jejichž cena je pro rok 2024 odhadnuta ve výši přes 25 mil. Kč bez DPH – zhruba 7,5 mil. Kč na obnovu vodovodů a takřka 18 mil. Kč na obnovu kanalizací. „Dokončena by měla být obnova vodovodu a kanalizace ve Slunečné ulici a plánujeme zahájit práce ve Štítného ulici a v části ulice Pod Hřištěm. Dojde také k zahájení první fáze rekonstrukce úpravny vody na Hrubých lukách. Mimo tyto finance vynaložené podle schváleného plánu počítáme i s dalšími investicemi přesahujícími 20 mil. Kč, které půjdou na obnovu vodovodů a kanalizací ve městě,“ dodává místostarosta Jan Helbich.

Miroslava Kameníková - Město Dvůr Králové n/L

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti