Cena vody v roce 2023

Od ledna příštího roku se ve Dvoře Králové nad Labem změní cena vodného a stočného. Za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí odběratelé celkem 105,76 Kč včetně DPH (96,14 Kč bez DPH). Zastupitelé města na svém prosincovém zasedání schválili navýšení ceny zhruba o 9 %. Zatímco cena vodného bude nově činit 41,90 Kč/m3 včetně DPH (38,09 Kč/m3 bez DPH), cena stočného 63,86 Kč/m3 včetně DPH (58,05 Kč/m3 bez DPH).

„Důvod zvýšení ceny vodného a stočného je obdobný jako v předchozích letech. Zejména výrazně vzrostly náklady na energie, zároveň se do ceny promítá také růst nákladů na opravu vodovodní a kanalizační sítě, růst ceny pohonných hmot nebo nezbytné navýšení mzdových prostředků,“ vysvětluje starosta města Jan Jarolím a pokračuje: „Nárůst ceny vodného a stočného mohl být ještě výraznější, ale MěVaKu se podařilo díky úsporným opatřením snížit spotřebu energie na čistírně odpadních vod například rekonstrukcí plynojemu. “

Kalkulaci vodného a stočného na rok 2023 opět připravily Městské vodovody a kanalizace, které ve Dvoře Králové nad Labem provozují vodohospodářskou síť a vlastní a provozují čistírnu odpadních vod. „Do kalkulace jsme započítali také zvýšení nájemného ze stávajících 13,7 na 15 mil. Kč bez DPH ročně. Nárůst nájemného, které je hlavním zdrojem financování obnovy vodohospodářské infrastruktury, odráží nárůst ceny materiálů tak, aby rozsah provedených prací byl v příštím roce alespoň stejný jako nyní,“ potvrzuje jednatel MěVaKu Petr Mrázek, který zároveň uvedl, že kalkulace pro rok 2022 byla nastavena reálně. „Podařilo se nám totiž odhadnout objem fakturovaných kubíků odebrané a vypouštěné vody. Otázkou je, co bude příští rok, neumíme odhadnout chování spotřebitelů v dalším období. V případě, že by se ale významně změnil vývoj kalkulovaných položek, a to jak ve prospěch odběratelů, tak ve prospěch provozovatele, lze kalkulaci vodného a stočného změnit i v průběhu roku,“ upozorňuje Petr Mrázek.

Nutnost investic do obnovy vodohospodářské infrastruktury vychází z plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. „Naplňování plánu obnovy je zákonnou povinností města jako vlastníka vodohospodářské sítě. V roce 2023 tak počítáme s tím, že obnovy vodovodů a kanalizací vložíme zhruba 27 mil. Kč,“ dodává místostarosta Jan Helbich.

Miroslava Kameníková

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti