Cena vodného a stočného bude ve Dvoře Králové nad Labem od ledna 2021 činit 91,30 Kč

Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem novou cenu vodného a stočného, která bude od 1. ledna 2021 činit 91,30 Kč včetně DPH (83 Kč bez DPH). Odběratelé tak za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí zhruba o 5 % více než dosud. Zatímco cena vodného bude činit 33,97 Kč včetně DPH (30,88 Kč bez DPH), cena stočného 57,33 Kč včetně DPH (52,12 Kč bez DPH). „Důvodem zhruba pětiprocentního zdražení je zejména nárůst nákladových položek energie a především náklady spojené s opravou poruch na vodovodní a kanalizační síti,“ říká královédvorský starosta Jan Jarolím. 

Nová cena byla stanovena na základě kalkulace společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., která je vlastníkem a provozovatelem čistírny odpadních vod ve městě a která zároveň provozuje vodohospodářskou infrastrukturu. „K navýšení ceny vodného a stočného došlo z několika důvodů. Především by mělo od 1. ledna 2021 dojít ke zvýšení ročního nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu, které MěVaK platí městu, a to o 1,3 mil. Kč na 13,7 mil. Kč bez DPH. Tyto peníze by město mělo využít právě na obnovu vodovodů a kanalizací, která vychází z plánu obnovy této infrastruktury. Dále se zvýšily ceny některých nákladových položek, zejména energií a úhrad za likvidaci čistírenských kalů. Současně pokleslo množství fakturované vody odběratelům v důsledku větších srážek a zejména v důsledku omezení provozu našich odběratelů v souvislosti s koronavirovou pandemií,“ vysvětluje Petr Mrázek, jednatel společnosti MěVaK. 

Zastupitelé zároveň schválili Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2021–2030. V roce 2021 město Dvůr Králové nad Labem plánuje například rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulicích Zborovská a Karolíny Světlé, na tyto akce je ve schváleném rozpočtu města dohromady vyčleněno 15,5 mil. Kč.

Od května roku 2020 platili občané ve Dvoře Králové nad Labem za vodné a stočné 87,34 Kč včetně DPH. Průměrná cena vodného a stočného v ČR činila od května 88,99 Kč.

Miroslava Kameníková

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti