Cena vodného a stočného se v roce 2017 nezmění, Královédvoráci zaplatí 79,85 Kč

Vodné a stočné v roce 2017 ve městě nepodraží. Rozhodli o tom radní města na své schůzi dne 20. prosince 2016. Odběratelé tak za 1 m3 zaplatí 79,85 Kč (69,44 Kč bez DPH), což je stejná částka jako v letošním roce. Vodné nadále zůstává 34,81 Kč (30,27 Kč bez DPH) a stočné 45,04 Kč (39,17 Kč bez DPH).

Podle slov královédvorského starosty Jana Jarolíma se projevila dobrá práce vedení společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem (MěVaK). „Oproti minulým obdobím se podařilo nejen vložit větší finanční prostředky do oprav vodovodů a kanalizací, a tím mírně snížit únik pitné vody z vodovodů a zároveň nátok balastních vod do kanalizační sítě, ale také investovat prostředky do pořízení nové techniky, kterou společnost nevlastnila prakticky žádnou,“ uvedl Jan Jarolím a pokračoval: „Do zachování ceny vodného a stočného samozřejmě zasáhlo i neuzákonění navýšení poplatku za odběr povrchových vod.“

Hospodaření společnosti MěVaK zhodnotil také její jednatel Petr Mrázek: „V roce 2016 se nám díky preventivní monitorovací činnosti a následným operativním zásahům podařilo snížit procento ztrátové vody, tedy vody, která uniká v síti, o téměř 10 procent, což považuji za významný posun. Mimo těchto úspor se nám podařilo zefektivnit i ostatní procesy a činnosti a dosáhnout úspor téměř ve všech oblastech. To nám umožní pokračovat i nadále v nastoleném trendu investic, aniž by bylo nutné zvýšit cenu vodného a stočného.“

Jak dále Petr Mrázek upozornil, MěVaK ve spolupráci s městem letos zrealizoval řadu investičních akcí v objemu přes 10 mil. Kč. „Došlo k výměně a obnově vodovodní a kanalizační infrastruktury, například byl vyměněn vodovodní řad ve Štefánikově ulici, včetně manipulačních uzlů na Benešově nábřeží, nebo byla vyměněna kanalizace v Hradecké ulici. Co se týká oprav a sanací kanalizačního systému, letos proběhla sanace páteřního trubního systému DN1600 na Benešově nábřeží moderní technologií výstelky potrubí inverzním hadicovým rukávcem,“ podotkl Petr Mrázek a dodal: „Tento trend investic do vodohospodářské infrastruktury bude pokračovat i v dalším období, za což patří poděkování zástupcům vlastníka, města Dvůr Králové nad Labem, neboť se jedná o nezbytný předpoklad udržitelnosti této infrastruktury v provozuschopném stavu s minimálními náklady.“

Jan Skalický
oddělení vztahů k veřejnosti
Město Dvůr Králové nad Labem

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti