Blíží se spuštění zkušebního provozu veřejné kanalizace a ČOV v Žirči

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem (MěVaK) zahájí od 1. května 2023 zkušební provoz veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod v Žirči. Od tohoto data se také budou moci jednotlivé subjekty prostřednictvím MěVaKu připojovat na veřejnou kanalizaci.  

V současné době by tak měli zájemci o připojení začít budovat svoje přípojky k nové kanalizační síti. „Před samotným připojením je třeba, aby občané uzavřeli s MěVaKem smlouvu o odvádění odpadních vod a zároveň předložili fotodokumentaci k vybudovaným přípojkám, ke dni napojení je nutné doložit kontrolní foto odečtu vodoměru,“ upozorňuje jednatel společnosti MěVaK Petr Mrázek. 


Zástupci MěVaKu nyní obesílají jednotlivé subjekty v Žirči s instrukcemi, jak postupovat pro připojení na veřejnou kanalizaci. Součástí dopisu je také formulář, který má usnadnit přípravu smlouvy. Proto je přiložena i odpovědní zásilka, jež je pro odesilatele zdarma. „Chceme lidem to nezbytné ´papírování´ ulehčit. Stačí tedy, když vyplní formulář, odevzdají ho v přiložené obálce na poště nebo pošlou e-mailem na info@mevakdknl.cz, my na základě obdržených informací připravíme potřebné dokumenty a oni se do kanceláře MěVaKu dostaví pouze kvůli podpisu smlouvy,“ vysvětluje Petr Mrázek. 


Na veřejnou kanalizaci a ČOV v Žirči by mělo být připojeno cca 130 subjektů. „Absolvovali jsme jednání se zástupci osadního výboru v Žirči a všechny informace má tak k dispozici také jeho předsedkyně Linda Harwot,“ podotýká Petr Mrázek.  


Pokud by však občané Žirče potřebovali odborné konzultace, v otázkách týkajících se smluvních záležitostí se mohou se obrátit na Gabrielu Schreiberovou, tel.: 778 962 321,  499 628 669, e-mail: info@mevakdknl.cz, v případě technických záležitostí na provozního technika Jaroslava Šáfra, tel.: 778 420 666, e-mail: jaroslav.safr@mevakdknl.cz


„Během zkušebního provozu, který bude trvat do 30. dubna 2024, nebudou subjekty připojené na veřejnou kanalizaci a čistírnu v Žirči platit stočné. To za ně uhradí město Dvůr Králové nad Labem. Teprve po skončení zkušebního provozu bude provozovatelem stanovena návrhová cena stočného, která bude vycházet z nákladů vzniklých z provozování ČOV a z množství fakturovaných kubíků. Rozhodnutí o konečné ceně stočného budou mít v rukou zastupitelé města,“ říká místostarosta Jan Helbich a dodává: „Až do ukončení zkušebního provozu a finálního zkolaudování jsou veřejná kanalizace a ČOV pořád stavbou, která je stále pod odborným dohledem a vztahují se na ni několikaleté záruky.“ 
  
článek převzat od:  
Ing. Mgr. Miroslava Kameníková 
tisková mluvčí, šéfredaktorka NKR 
 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti