Upravit stránku

Hlášené poruchy

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes od 7.00 hod do 9.30 hod proběhne odstávka vodovodu v Žirči- větev směrem k JUTA a.s. za účelem opravy poruchy. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Hradecká

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Hradecká /jeho části směrem od MILCOMu na Zboží/ z důvodu odstranění havárie vodovodu. Předběžná doba odstávky je stanovena od 7.30 hod do 9.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Macharova ul.

Vážení odběratelé,

dnes od 8,00 hod do cca 11,00 hod proběhne avizovaná odstávka vodovodu Macharova ul. za účelem výměny uzavíracích armatur. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Havárie vodovodu Macharova ul.

Vážení odběratelé,

dne 9.3.2017 došlo k havárii vodovodu na sídlišti Macharova ul. Doba odstávky je předběžně stanovena od 8.15 hod do 11.00 hod. Zároveň je v místě k dispozici cisterna s pitnou vodou po celou dobu odstávky. Po dokončení prací bude provedeno plošné odkalování sítě,- je tedy možné, že bude patrný mírný zákal vody vlivem uvolňování inkrustu pohybem vody v potrubí. Děkuji za pochopení a za komplikace, spojené s odstávkou se omlouváme. Za společnost : Ivo Antonov- provoz VaK 

porucha vodovodu Ve strži

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Ve strži z důvodu odstranění poruchy. Předpokládaná doba odstávky vodovodu je od 8.00 hod do 10 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Husitská

Vážení odběratelé,

dnes bude v dopoledních hodinách provedena krátká odstávka vodovodu na Žižkově z důvodu opravy další poruchy. Předpokládaná doba odstávky od cca 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Pod slévárnou

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodu v ul. Pod slévárnou z důvodu opravy poruchy. Předpokládaná doba odstávky je od cca 8.00 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Husitská

Vážení odběratelé,

dnes bude provedena v dopoledních hodinách odstávka vodovodu Husitská ul. z důvodu odstranění další poruchy vodovodního řadu. Předběžná doba odstávky je od cca 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Husitská ul.

Vážení odběratelé,

zítra, tj.: 22.2.2017 od 8.00 hod do 11.00 hod bude provedena oprava poruchy vodovodu Husitská ul. V místech, dotčených odstávkou pitné vody jsou rozmístěny informační tabulky s vyznačenou dobou trvání odstávky. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Alešova ul.

Vážení odběratelé,

dnes byla provedena oprava poruchy vodovodu Alešova ul. Odstávka vody byla pouze operativní cca 0,5 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes byla provedena oprava poruchy vodovodního řadu v Žirči, odstávky vody byla pouze operativní cca0,5hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Josefa Suka

Vážení odběratelé,

dnes dojde v části ul. Josefa Suka k odstávce vodovodu z důvodu odstranění poruchy. Předpokládaná doba odstávky je od 7.30 hod 10.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Spojených národů - Vorlešská

Vážení odběratelé,

zítra, tj. 17.2.2017 bude provedena odstávka vodovodu Spojených národů a Vorlešská ul. ve Dvoře Králové nad Labem za účelem odstranění poruchy. Předpokládaná doba odstávky vody je od 8.00 hod do 12.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Presslova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde k opravě havárie vodovodu Presslova ul. a odstávce v ulici Presslova a Rooseweltova.- od včerejšího dne jsou zde rozmístěny informační tabule o době odstávky /od 8.00 hod do 12.00 hod/. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Alešova ul.

Vážení odběratelé,

dnes od cca 8.30 hod do 11.30 hod bude provedena odstávky vodovodu Alešova ul.- část z důvodu odstranění havárie. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Příčná ul.

Vážení odběratelé,

od včerejší noci je provedena odstávky vodovodu Příčná ul. z důvodu havárie vodovodu. Odstávka vody se také týká Sylvárova a přilehlých bezejmenných ulic. Na odstranění havárie se v těchto chvílích již pracuje, obnova dodávky pitné vody je předpokládána dnes v cca 12.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes dojde k dílčí odstávce vodovodního řadu v Žirči za účelem odstranění poruchy. Předběžná doba odstávky je stanovena od 9.00 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Bratří Čapků

Vážení odběratelé,

dnes bude provedena odstávka vodovodu ul. Bratří Čapků za účelem odstranění poruchy vodovodu. Předběžná doba odstávky bude od 9.30 do 12.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Vančurova ul.

Vážení odběratelé,

dne 7.2.2017 od 8.30 hod do 12.30 hod bude provedena odstávka vodovodu Vančurova ul.- dolní části z důvodu odstranění poruchy. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Na struze

Vážení odběratelé,

dne 25.1.2017 od 9.00 hod do 13.00 hod bude provedena odstávka vody v ul. Na Struze z důvodu odstranění poruchy vodovodního řadu. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK