Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.

Zavádění měsíčních záloh od ledna 2016

 • Pravidelné rozložení plateb v celém účetní období,
 • platby prostřednictvím trvalého příkazu, příkazu k inkasu, prostřednictvím SIPO,
 • zúčtování zaplacených záloh 1 × ročně,
 • zálohové platby za vodné a stočné.

Podívejte se na více informací

Úseková měření

 • Pořídili jsme moderní monitorovací zařízení.
 • Pravidelný monitoring vodovodní sítě.
 • Odhalování skrytých poruch ve vodovodní síti.
 • Snižování ztrát vody ve vodovodní síti.

Podívejte se na více informací

Cena vody pro rok 2017

 • vodné 34,81 Kč/m3
 • stočné 45,04 Kč/m3
 • celková cena vodného a stočného 79,85 Kč/m3

Podívejte se na více informací

Aktuální informace

výměna vodovodního přemostění - most Jana Palacha

výměna vodovodního přemostění - most Jana Palacha

vážení odběratelé,

od příštího týdne, přesněji od 20.9.2017 začne MěVaK provádět přípravné práce k provedení přeložky vodovodního řadu na stavbě most Jana Palacha - Dvůr Králové nad Labem. Práce potrvají cca 14 dní prozatím za plného provozu vodovodu DN200. Na závěr bude provedena odstávka vodovodního řadu, kterou budeme v předstihu avizovat. Za stavební oddělení MěVaK- Ivo Antonov

Hlášené poruchy

porucha hydrantu Hradecká ul.

porucha hydrantu Hradecká ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde v ul. Hradecká k odstávce vodovodu z důvodu odstranění poruchy na nadzemním hydrantu. Předběžná doba odstávky je stanovena od 10.00 hod do 12.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Na vyhlídce

porucha vodovodu Na vyhlídce

Vážení odběratelé,

dnes bude provedena odstávka vodovodu v části ul. Na vyhlídce z důvodu odstranění poruchy. Předběžná doba odstávky je stanovena od 9.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK