Upravit stránku

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.

Zavádění měsíčních záloh od ledna 2016

 • Pravidelné rozložení plateb v celém účetní období,
 • platby prostřednictvím trvalého příkazu, příkazu k inkasu, prostřednictvím SIPO,
 • zúčtování zaplacených záloh 1 × ročně,
 • zálohové platby za vodné a stočné.

Podívejte se na více informací

Úseková měření

 • Pořídili jsme moderní monitorovací zařízení.
 • Pravidelný monitoring vodovodní sítě.
 • Odhalování skrytých poruch ve vodovodní síti.
 • Snižování ztrát vody ve vodovodní síti.

Podívejte se na více informací

Cena vody pro rok 2018

 • vodné 34,81 Kč/m3
 • stočné 45,04 Kč/m3
 • celková cena vodného a stočného 79,85 Kč/m3

Podívejte se na více informací

Aktuální informace

upozornění odběratelům - producentům odpadních vod

upozornění odběratelům - producentům odpadních vod

Vážení odběratelé,

čistě z praktických důvodů považujeme za vhodné znovu upozornit odběratele na možnosti vypouštění odpadních vod do veřejné stokové sítě, resp. na látky, které do veřejné kanalizace NEPATŘÍ.

Jedná se mimo jiné  o tyto látky:

- barvy syntetické, nebo acetonové

- ropné produkty a rozpouštědla

- jakékoliv jiné nerozpustné předměty /držáky vůní toalet, dámské hygienické předměty, prezervativy, staré hadry, atd../

- vlhčené kojenecké ubrousky /tyto tvoří nejčastěji v kanalizační přípojce "hráz" a následně zapříčiní ucpání přípojky/

- zbytky potravin /usazují se na dně přípojky, stávají se potravou pro hlodavce/

 

Také tímto apelujeme na všechny občany, aby se vyvarovali nadměrného vyhazování potravin do popelnic a kontejnerů s odpadem. Tato místa se pak stávají "restaurací" pro veškeré hlodavce, zejména pak potkany, které poté nelze vyhubit pokládáním návnad, neboť mají dostatek potravy z míst pro přechodné uložení domovních odpadů.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

 

Hlášené poruchy

havárie vodovodu DN200 - El.Krásnohorské - internát

havárie vodovodu DN200 - El.Krásnohorské - internát

Vážení odběratelé,

V noci ze soboty na neděli došlo k havárii vodovodního řadu v areálu učiliště a ubytovny El. Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem. Odstávka pitné vody byla provedena ihned /ukončení činnosti pohotovostní služby MěVaK v 0:49 hod /. Odstavený je pouze úsek školy a ubytoven El. Krásnohorské, kam byla druhý den v neděli přistavena cisterna s pitnou vodou. Vzhledem k velkému rozsahu havárie /silně podmáčený terén, potencionální možnost existence dalších inž. sítí+ nutnost demontáže oplocení hřiště/ budou práce zahájeny v pondělí v ranních hodinách po provedení vytyčení sítí. Předpokládaná doba trvání odstávky je do 13.00 hod - 14.5.2018. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Seifertova

porucha vodovodu Seifertova

Vážení odběratelé,

dnes, tj. 23.4.2018 od cca 8.30 hod do 12.00 hod bude v Seifertově ulici provedena odstávka vodovodu /pouze horní část/ za účelem odstranění poruchy vodovodu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK