Upravit stránku

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.

Zavádění měsíčních záloh od ledna 2016

 • Pravidelné rozložení plateb v celém účetní období,
 • platby prostřednictvím trvalého příkazu, příkazu k inkasu, prostřednictvím SIPO,
 • zúčtování zaplacených záloh 1 × ročně,
 • zálohové platby za vodné a stočné.

Podívejte se na více informací

Úseková měření

 • Pořídili jsme moderní monitorovací zařízení.
 • Pravidelný monitoring vodovodní sítě.
 • Odhalování skrytých poruch ve vodovodní síti.
 • Snižování ztrát vody ve vodovodní síti.

Podívejte se na více informací

Cena vody pro rok 2018

 • vodné 34,81 Kč/m3
 • stočné 45,04 Kč/m3
 • celková cena vodného a stočného 79,85 Kč/m3

Podívejte se na více informací

Aktuální informace

zadání provedení podkladů pro zpracování rizikové analýzy výskytu nebezpečných látek

zadání provedení podkladů pro zpracování rizikové analýzy výskytu nebezpečných látek

Vážení občané,

Město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s MěVaK spol. s r.o. a též s předními odborníky v oblasti hydrogeologie provedlo zadání zpracování dokumentace za účelem provedení rizikové analýzy stran výskytu chlorovaných uhlovodíků v surové vodě, kterou MěVaK čerpá z hlubinných zdrojů cenomanské zvodně královédvorské synklinály. V minulých letech docházelo k nárůstům koncentrací některých uhlovodíkových sloučenin v surové vodě, cílem tohoto zadání bude stanovení dalšího postupu a provedení nezbytných kroků, vedoucích k eliminaci rizik kontaminace vodních zdrojů ve Dvoře Králové nad Labem. V této chvíli jsou již prováděny nezbytná opatření k omezení koncentrací těchto látek v čerpané vodě, a díky stripovacím kolonám, které jsou instalovány na úpravně vody, jsou ve výsledku odstraněny těkavé látky z pitné vody tak, aby tato vyhovovala parametrům pro dodávku do spotřebiště.

Město D.K.n/L- Ing. Ctirad Pokorný: provádí celkovou koordinaci zadání, termínový a pracovní harmonogram

MěVaK D.K.n/L- I. Antonov- provádí projekční přípravu, zpracování odborného posudku+ návrh nutných opatření na síti do doby zpracování analýzy

Hlášené poruchy

havárie odbočné větve z DN400- vodovod Dvůr Králové nad

havárie odbočné větve z DN400- vodovod Dvůr Králové nad

Vážení odběratelé, 

dnes došlo při provádění prací v ul. Josefa Hory k neočekávané komplikaci a následné odstávce hlavního vodovodu DN400. Dodávka vody byla do 30min. obnovena, vlivem tlakového rázu v potrubí však došlo k zákalu vody v síti. Tento bude v průběhu dne odstraňován odkalením koncových hydrantů, nejvíce postižená místa, zejména pak sociální zařízení, školky, školy atd. budou na požádání zásobeny vodou z cisterny. Lze k tomuto účelu použít naší havarijní linku, kterou uvádíme na titulní webové stránce. Situace se zcela vrátí do normálu ve večerních hodinách dnešního dne. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Josefa Hory

odstávka vodovodu Josefa Hory

Vážení odběratelé,

dnes budou pokračovat práce na obnově vodovodu Josefa Hory po páteční havárii, bude provedena úseková výměna potrubí a tvarovek -cca 5m a též odstávka vodovodního řadu na dopoledne- od cca 8.00 hod do 12.00 hod. Bude k dispozici cisterna s pitnou vodou, tato bude umístěna u placeného parkoviště naproti prodejně tabáku. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK