Upravit stránku

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.

Zavádění měsíčních záloh od ledna 2016

 • Pravidelné rozložení plateb v celém účetní období,
 • platby prostřednictvím trvalého příkazu, příkazu k inkasu, prostřednictvím SIPO,
 • zúčtování zaplacených záloh 1 × ročně,
 • zálohové platby za vodné a stočné.

Podívejte se na více informací

Úseková měření

 • Pořídili jsme moderní monitorovací zařízení.
 • Pravidelný monitoring vodovodní sítě.
 • Odhalování skrytých poruch ve vodovodní síti.
 • Snižování ztrát vody ve vodovodní síti.

Podívejte se na více informací

Cena vody pro rok 2018

 • vodné 34,81 Kč/m3
 • stočné 45,04 Kč/m3
 • celková cena vodného a stočného 79,85 Kč/m3

Podívejte se na více informací

Aktuální informace

zabezpečení vodovodních přípojek proti působení mrazu

zabezpečení vodovodních přípojek proti působení mrazu

Vážení odběratelé,

v těchto dnech je nutné dbát zvýšené opatrnosti ve sklepních prostorách domů, vodoměrných šachtách a vůbec na místech, kde jsou umístěny patní vodoměry pitné vody z důvodu stále přetrvávajících mrazivých teplot. Hrozí reálné nebezpečí zamrznutí měřidla, případně i domovního rozvodu pitné vody. Doporučuji tedy všem odběratelům, kteří mají vodoměr umístěn v nevytápěném prostoru domu nebo šachty aby jej zakryli např. polystyrénovými izolačními deskami, vatovou izolací, apod. Dále je velmi vhodné instalovat do všech netěsnících stavebních otvorů objektu provizorní izolaci z uvedených materiálů aby bylo zamezeno promrzání zdí a následné poškození domovního rozvodu pitné vody, resp. vodoměru v objektu. 

Za provoz VaK- Ivo Antonov

Hlášené poruchy

porucha vodovodu Husitská ul.

porucha vodovodu Husitská ul.

Vážení odběratelé,

dnes došlo k odstranění poruchy vodovodu v ul. Husitská- Dvůr Králové nad Labem /vlivem působení mrazu poškození podzemního hydrantu/. Odstávka vody byla pouze dílčí, v trvání od 8,30 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

havárie odbočné větve z DN400- vodovod Dvůr Králové nad

havárie odbočné větve z DN400- vodovod Dvůr Králové nad

Vážení odběratelé, 

dnes došlo při provádění prací v ul. Josefa Hory k neočekávané komplikaci a následné odstávce hlavního vodovodu DN400. Dodávka vody byla do 30min. obnovena, vlivem tlakového rázu v potrubí však došlo k zákalu vody v síti. Tento bude v průběhu dne odstraňován odkalením koncových hydrantů, nejvíce postižená místa, zejména pak sociální zařízení, školky, školy atd. budou na požádání zásobeny vodou z cisterny. Lze k tomuto účelu použít naší havarijní linku, kterou uvádíme na titulní webové stránce. Situace se zcela vrátí do normálu ve večerních hodinách dnešního dne. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK