Upravit stránku
27. 11. 2017

výsledky rozborů pitné vody Podharť- horní tlakové pásmo

Vážení odběratelé,

dnes ráno byl doručen poslední výsledek laboratorních rozborů pitné vody, odebraných z horního tlakového pásma. Výsledky neprokázaly přítomnost žádných nebezpečných látek v pitné vodě /absence dusičnanů, dusitanů, železa, žádné druhy bakterií/ , v jednom ze vzorků byla nalezena pachová stopa způsobená údajně menší hodnotou PH v surové vodě. S pracovníky chemické laboratoře  /VaK a.s.- Trutnov/ nyní řešíme vhodnou formu úpravy PH, jisté však je, že provoz původního vodního zdroje - prameniště bude opět obnoven a systém zásobení horního tlakového pásma pitnou vodou znovu přepojen do původního stavu. 

Ivo Antonov- odpovědný zástupce MěVaK spol. s r.o.