Upravit stránku

Hlášené poruchy

porucha vodovodu Puchmajerova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstranění poruchy na vodovodním řadu Puchmajerova ul. a současně ke krátké odstávce pitné vody v uvedené lokalitě. Doba trvání odstávky cca 1 hod v dopoledních hodinách.

Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Na Vyhlídce

vážení odběratelé,

dnes dojde k opravě poruchy vodovodního řadu v ul. Na Vyhlídce a také k dílčí odstávce pitné vody v dopoledních hodinách na cca 1 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodní přípojky Thámova ul.

Vážení odběratelé,

dnes došlo k odstávce pitné vody z důvodu opravy poruchy vodovodní přípojky v ul. Thámova. Doba odstávky od 13.00 hod do 13.45 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov - provoz VaK

porucha hydrantu Do lánů ul.

Vážení odběratelé,

dnes při plánovaném odkalení vodovodní sítě po opravě ventilu v ulici Do lánů ve Dvoře Králové nad Labem byla zjištěna porucha koncového hydrantu, tzn. že jej nebylo možné použít k odkalení vodovodu po opravě poruchy. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k odkalení níže položeného PH a současně k odpuštění nutného množství vody z vodovodního řadu přípojkou jednoho z odběratelů. Zítra, tj. 26.2.2016 bude provedena výměna uv. armatury a krátká odstávka pitné vody v dopoledních hodinách. Děkujeme za pochopení a za vzniklé obtíže, vzniklé odstávkou a odkalením vodovodního řadu se tímto omlouváme

Ivo Antonov- provoz MěVaK

porucha vodovodu Vojanova ul.

vážení odběratelé,

dne 15.2.2016 dojde k úsekové odstávce pitné vody na Denisově nám., Heydukova ul. z důvodu odstranění havárie podzemního hydrantu. Doba odstávky od 8.00 hod do 9.00 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Na Vyhlídce

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstranění havárie vodovodního řadu v ul. Na Vyhlídce ve Dvoře Králové nad Labem a dílčí odstávce pitné vody od cca 8.30 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Husitská ul.

vážení odběratelé,

dnes bude provedena oprava poruchy vodovodního řadu Husitská ul., dílčí odstávka vodovodu bude od cca 7.30 do 10.00 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Slunečná

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce pitné vody z důvodu odstranění havárie vodovodu v ul. Slunečná. Dobu odstávky zatím nelze přesně určit, bude v dopoledních dodinách na cca 2 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Pod slévárnou

Vážení odběratelé,

dne 3.2.2016 bude provedena oprava havárie vodovodního řadu ul. Pod slévárnou ve Dvoře Králové nad Labem, odstávka pitné vody od cca 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu R.A.Dvorského ul.

vážení odběratelé,

dne 27.1.2016 došlo v ul. R.A.Dvorského- Sadová ul. k havárii vodovodního řadu, odstávka lokality bude od cca 10.30 hod do 12.30 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,
dnes došlo k havárii vodovodního řadu v Žirči.
O případné odstávce pitné vody budete informováni.

Děkujeme za pochopení
provoz MěVaK

odstávka vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dne 14.1.2016 dojde v Žirči /větev od MvDr. Rapače,- směrem k továrně JUTA/ k odstávce pitné vody z důvodu opravy poruchy a přepojení vodovodního řadu. Doba odstávky je od 7.30 hod do 12.30 hod. Náhradní zdroj bude přistaven pouze za příznivých klimatických podmínek. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

Havárie vodovodu R.A.Dvorského- Přímá ul.

vážení odběratelé,

dnes dojde k odstranění havárie vodovodního řadu R. A. Dvorského - křižovatka s Přímá ul. Odstávka vody bude od cca 9.00 hod do cca 11.00 hod. Náhradní zdroj není možné poskytnout z důvodu silného mrazu.  Děkuji za pochopení I. Antonov

havárie vodovodu Husitská ul.

vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodního řadu ul. Husitská ve Dvoře Králové nad Labem, odstávka vody od cca 7.30 hod do 9.30 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Plk. Švece ul.

vážení odběratelé,

dnes proběhne oprava havárie vodovodního řadu ul. Plk. Švece ve Dvoře Králové nad Labem. Odstávka pitné vody bude operativní od cca 7.30 hod do 10.30 hod. Vzhledem k rozsahu odstaveného úseku .- /ul. Kotkova, Čechova, Šafaříkova, Libušina/ bude po skončení prací probíhat plošné odkalování sítě. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Dobrovského

Vážení odběratelé, dnes došlo v Dobrovského ulici ve Dvoře Králové nad Labem k havárii vodovodního řadu. Práce budou zahájeny ihned, odstávka pitné vody pouze lokálně od cca 11.45 hod do 13.45 hod.

děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodního řadu v Žirči. Dílčí odstávka pitné vody proběhne operativně od cca 10.00 hod do cca 12.00 hod.

Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

výměna plovákového ventilu Podháj+ desinfekce akumulační komory

vážení odběratelé,

dnes bude probíhat výměna nátokového ventilu v přečerpávací stanici Podháj- Dvůr Králové nad Labem, odstávka objektu nepostihne nikterak odběratele ve spotřebišti Verdek- Podháj. I.Antonov- provoz VaK

havárie vodovodní přípojky Riegrova ul.

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodní přípojky v ul. Riegrova ve Dvoře Králové nad Labem. Odstávka vody bude od 7.00 hod do cca 10.00 hod. V rámci technických možností bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

Úprava Parteru Žireč - zatrubení potoka

V termínu od 7.12.2015 do 22.12.2015 bude probíhat rekonstrukce zatrubení potoka v Žirči u objektu bývalé jezuitské rezidence. Jedná se o náhradu původního kanalizačního potrubí za SKLM DN 1200. Práce bude provázet drobné dopravní omezení u vjezdu do areálu pily v Žirči. I. Antonov- provoz VaK