Upravit stránku

Hlášené poruchy

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes od 8.00 hod do 11.00 hod proběhne odstávka vodovodu v Žirči za účelem odstranění poruchy v armaturní šachtě a výměny poškozených uzavíracích armatur. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

HAVÁRIE VODOVODU DN200 HRADECKÁ- MILCOM

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu v Hradecké ulici poblíž podniku MILCOM a.s. v zahradě, unikající voda však proudí po chodníku a vozovce a ihned NAMRZÁ !!! V současné chvíli je již odstaven předmětný úsek vodovodního řadu a bylo započato s odstraňováním defektu potrubí. Opravy potrvají cca do 15.00 hod, kdy předpokládáme obnovení provozu vodovodu v lokalitě Lužanky, Hradecká a přilehlých bezejmenných uliček. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu staveništěm a respektujte pokynů POLICIE a instalovaného dopravního značení, hrozí nebezpečí dopravní nehody nebo úrazu na chodníku vlivem zledovatělého povrchu!!! Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Na struze

vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Na struze z důvodu odstranění poruchy.- předpokládaná doba odstávky je od 9.30 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení- I. Antonov-provoz VaK

havárie vodovodu Verdek

Vážení odběratelé,

dne 10.1.2017 bude provedena odstávka pitné vody z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu ve Verdeku. Doba odstávky je stanovena od 7.00 hod do 13.00 hod. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Štefánikova

vážení odběratelé,

včera ve večerních hodinách došlo k havárii vodovodu Štefánikova ul. Odstávka vodovodního řadu byla po upozornění dotčených odběratelů provedena ve 20.00 hod ve čtvrtek, a potrvá až do cca 11.00 hod v pátek. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

výměna hlubinného čerpadla WILO

MěVaK spol. s r.o. dnes provádí výměnu čerpadla z vodního zdroje HV-1 na Hrubých Lukách. Původní čerpadlo sloužilo 8 let, v posledním období cca 4. měsíců jeho výkon postupně klesal až na 6l/s, oproti původnímu 15l/s. Investorem nového čerpadla je Město Dvůr Králové nad Labem, výměnu a elektromontáže provádí MěVaK svépomocí. Za provoz VaK- Ivo Antonov

porucha vodovodu Zboží

vážení odběratelé,

dnes dojde k odstranění poruchy vodovodu na nátoku do vodojemu Zboží. Předběžná doba odstávky je stanovena od 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes bude provedena oprava poruchy vodovodu v Žirči /větev směrem k průmyslovému komplexu JUTA/. Předběžná doba odstávky vodovodu je od cca 8.45 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

Vážení odběratelé,

dnes proběhne v dopoledních hodinách dílčí odstávka vodovodního řadu Žireč z důvodu odstranění poruchy hlavního řadu. Předpokládaná doba odstávky je od cca 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Nová Tyršova

vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii vodovodu Nová Tyršova ul., odstávka vody bude od cca 13.15 hod do 15.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodní přípojky Josefa Vágnera ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodního řadu Josefa Vágnera ul. z důvodu odstranění poruchy vodovodní přípojky. Předpokládaná doba odstávky je od 9.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Thámova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodního řadu Thámova ul. za účelem odstranění havárie vodovodního řadu. Předpokládaná doba odstávky vodovodu od 8.00 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

havárie vodovodu Alešova - spojná ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce úseku vodovodu ve spojné ulici /Alešova ul./ za účelem odstranění havárie vodovodu. Doba odstávky od 8.30 do 10.30 hod. Děkuji za pochopení Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Vančurova ul.

Vážení odběratelé,

dnes dojde ve Vančurově ul. k odstávce vodovodu za účelem odstranění havárie . Předpokládaná doba odstávky je od 9.30 hod do 11.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Klicperova ul.

vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké odstávce vodovodu Klicperova ul. z důvodu odstranění poruchy, předpokládaná doba odstávky je od 8.30 hod do 10.30 hod,- děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK  

porucha vodovodu Antonína Wágnera

vážení odběratelé,

dnes proběhne krátká odstávka vodovodního řadu Antonína Wágnera za účelem odstranění poruchy. Doba odstávky od cca 10.30 do cca 12.30 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov

rekonstrukce části kanalizačního sběrače Bubeníkova ul.

Vážení odběratelé,

dnešním dnem MěVaK s.r.o. zahajuje rekonstrukci kanalizace v Bubeníkově ulici. Jedná se o úsek, který je silně staticky porušen a dle kamerových záznamů již dochází místy k borcení tělesa stoky, silné ovalitě vlivem podélných a příčných trhlin potrubí a potažmo ke stíženým odtokovým poměrům. Odběratelé, kteří jsou na předmětnou stoku připojeni nebudou nikterak omezeni z hlediska funkčnosti kanalizace,- práce budou prováděny za provozu stoky. Dojde pouze k určitému dopravnímu omezení v Bubeníkově ulici. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodního řadu Leoše Janáčka ul.

Vážení odběratelé,

dne 12.10.2016 bude od 7.30 hod do 13.30 hod provedena odstávka vodovodního řadu v ul. Leoše Janáčka, částečně Bohuslava Martinů a přilehlých bezejmenných odboček z důvodu výměny podzemního hydrantu a přepojení vodovodního řadu. V případě potřeby bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Hradecká ul.

vážení odběratelé,

dnes dojde ke krátké dílčí odstávce vodovodu Hradecká ul. za účelem odstranění havárie vodovodního řadu. Předběžná doba odstávky bude od cca 8.30 hod do 10.30 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

porucha vodovodu Žireč

vážení odběratelé,

dnes dojde k odstávce vodovodu Žireč za účelem odstranění poruchy,- předběžná doba odstávky vodovodu od 8.30 hod do 10.00 hod. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK